“Sir” Winston Churchill: Oorlogsheld of Occulte Massamoordenaar?

Ook vandaag nog wordt Winston Churchill, de Britse premier die Groot-Brittanië tijdens de donkere dagen van WW II bestuurde, als een oorlogsheld beschouwd, Hij was toch maar degene die ervoor zorgde dat Engeland terwijl het grootste deel van West-Europa door de Duitse legers tijdens WW II onder de voet waren gelopen en die vervolgens bezet hadden, stand had kunnen houden. Pas na de betrokkenheid van de Verenigde Staten bij dit oorlogsconflict, kreeg Engeland meer lucht. En daarna volgde zoals wel bekend zal zijn, de militaire bevoorrading vanuit Amerika naar Engeland wat weer uitmondde in Operation Overlord, ofwel D-Day, de grootschalige geallieerde landing in Normandië, Frankrijk. En terwijl vanuit het Oosten de Sovjet-Russische Geallieerden naar Duitsland opmarcheerden, baanden zich de Amerikaans-Britse Geallieerden zich een weg door Frankrijk, België en Nederland, eveneens op weg naar Duitsland. Op 6 mei 1945 legde Duitsland na verslagen te zijn de wapens neer en nadat ook Japan in het verre Oosten verslagen was in augustus van datzelfde jaar (met behulp van twee atoombommen die op Hiroshima en Nagasaki afgeworpen waren), kwam er een einde aan WWII, het bloedigste wereldconflict wat de wereld tot dan toe ooit had gezien. En het was o.a Churchill die aan de overwinning had bijgedragen. En om die reden wordt hij ook nu nog zoals gezegd, als een oorlogsheld beschouwd.

 

Winston Churchill & het Gallipoli-Debacle. 

 

Hoewel hij nog altijd door velen als een groot staatsman wordt beschouwd, blijkt Churchill ook flink gefaald te hebben. En dit heeft te maken met wat er tijdens de Eerste Wereldoorlog op het schiereiland, Gallipoli, plaatsvond. In die periode was het Ottomaanse Rijk de bondgenoot van Duitsland en om die uit te schakelen, had Churchill (die toen de “First Lord” van de Britse Admiraliteit was) een plan bedacht. Dit bestond in een mogelijkheid voor de Geallieerden om toegang tot de (zee)-straat der Dardanellen te krijgen. Die was echter zwaar bemijnd met zeemijnen en de westkust ervan werd bovendien zwaar verdedigd door Turkse fortificaties die er de geallieerde scheepvaart onder vuur namen. De geallieerde legers waren daar in een uitputtende impasse terechtgekomen en Churchill vroeg of er geen methoden waren om die te doorbreken waarna hij met zijn strategie kwam. Volgens deze strategie begonnen Franse en Britse troepen met herhaalde bombardementen op Turkse posities, maar bleken nutteloos te zijn en de laatste poging om een einde aan de impasse te maken, had tot gevolg gehad dat er drie geallieerde slagschepen tot zinken waren gebracht er er nog eens drie zwaar beschadigd raakten. Bovendien hadden geallieerde troepen tijdens twee landingen (een door de Britten bij Cape Helles en de andere door Australische en Nieuw-Zeelandse troepen) te maken gekregen met hevige Turkse weerstand. Uiteindelijk moesten de Geallieerden zich onder zware verliezen terugtrekken en bleek het strategische aanvalsplan van Churchill uitgelopen te zijn op één grote mislukking. De Geallieerden waren er slechts in geslaagd enkele meters aan terrein te winnen, stonden al die tijd bloot aan een verstikkende hitte en naast de vele dodeloijke slachtoffers die er onder de Geallieerden gevallen waren, zorgde de uitbraak van dysenterie ervoor dat het aantal slachtoffers er nog door verhoogd werd. Dit zou ook gevolgen hebben voor de Britse commandant der Geallieerde Strijdkrachten, Sir Ian Hamilton, die door Sir Charles Munro vervangen werd. Het Gallipoli-debacle verhaastte eveneens het ontslag van Herbert Asquit als Britse premier die daarna vervangen werd door David LIoyd George.  Ook Churchill zelf nam ontslag en werd vervolgens naar Frankrijk gestuurd om daar de leiding over een Brits battaljon te nemen. https://www.theguardian.com.news/2015/apr/24/gallipoli-what-happened-military-disaster-legacy

a8c65cf7583ce11dec908e53280b19b5--gallipoli-campaign-turkey

pinterest.com

Winston Churchill: Zijn Terugkeer in de Britse Politiek. 

 

De nu voormalige First Lord had korte tijd daarna echter al plannen om weer in de Britse politiek terug te keren. Na er in Frankrijk slechts twee maanden de leiding te hebben gehad over het genoemde Britse battaljon, neemt Churchill ontslag. Nadat David LIoyd George Herbert Asquit opgevolgd was, schreef Churchill hem een brief met het verzoek weer tot de Britse politiek togelaten te mogen worden en wel dáár waar over de oorlogsinspanningen besloten wordt. Enige tijd later krijgt hij van LIoyd George een schriftelijke reactie; de nieuwe premier laat hem o.a het volgende weten:

“Op een dag zult u ontdekken dat het uw gemoedstoestand zoals die naar voren komt in uw brief de reden is waarom u het vertrouwen niet kunt winnen, zelfs als u eist bewonderd te worden. In iedere zin” (van Churchill’s brief) “worden de nationale belangen volkomen overschaduwd door uw persoonlijke eigenbelang.” 

De bovenstaande woorden van LIoyd George zijn beslist niet vleiend te noemen! Hij had waarschijnlijk door dat Churchill de Britse politiek weer in wilde uit persoonlijk eigenbelang en niet om er de Britse nationale belangen te vertegenwoordigen of te verdedigen! Daarnaast was LIoyd George niet zo gesteld op een oorlog met Duitsland. En hier wordt geleidelijk aan duidelijk dat Churchill daar hij uit eigenbelang weer op een positie in de politiek waar zoals gezegd over de oorlogsinspanningen besloten werd te willen worden geplaatst, eerder een oorlogshitser dan een “groot staatsman” was. En zo komt hij nog duidelijker uit de verf via nóg een brief die hij geschreven had.

 

Winston Churchill: Zijn Tweede Brief. 

 

Churchill had niet slechts een brief geschreven aan LIoyd George maar ook nog een aan de dochter van de voormalige premier, Asquit. En hierin schrijft hij haar o.a de volgende woorden:

“Ik denk dat er een vloek op me rust – want ik hou van deze oorlog. Ik weet het, die vermorzelt en verplettert elk moment het leven van duizenden en toch kan ik het niet helpen, ik geniet er iedere seconde van.” tomatobubble.com/churchill_humiliated.html (zie ook, “Churchill, Hitler, and the Unnecessary War. How Britain Lost its Empire and the West Lost the World”, Patrick J. Buchanan (Crown PublishersNew York) 2008m blz. 43-44) Daar lezen we dat hij deze zinnen zei tegen Violet Asquit, zes maanden na de eerste Slag om Ieper, waar tienduizenden Britse soldaten er hun leven verloren hadden.

En hiermee wordt de “gemoedstoestand” van Churchill waar David LIoyd George het over had, pas goed duidelijk. Hij was eigenlijk niet meer dan een oorlogshitser die glunderde bij het horen van zovele gesneuvelde soldaten (hetzij onder de Geallieerden hetzij onder de Axis) alleen al!

main-qimg-528fdc73792a01087a06980bb3cb4b6a-c

quora.com

Winston Churchill: Druïde & Vrijmetselaar. 

 

Wat voor velen ook nog onbekend is, is dat Churchill zowel een Druïde als een Vrijmetselaar was. Dit kunnen we zien op filmfragmenten, fotos en afbeeldingen waarop Churchill te zien is terwij hij het bekende V-teken (met de wijs- en middelvinger naar boven uitgestrekt met de ringvinger, pink en duim naar binnen gevouwen) maakt. Dit teken wat algemeen wordt beschouwd als een symbool voor overwinning (“victory”) is in werkelijkheid het symbool van de gehoornde god, de god, Pan. Ook heeft het de betekenis van een vloek (“curse” in het Engels). Verder zijn de twee opgeheven vingers een teken zijn van de Maçonische en Gnostische Wet der Tegenovergestelden. Dit zien we weer terug wanneer we naar de vloer in een Vrijmetselaarsloge kijken. Die bestaat uit witte en zwarte tegels, het zgn, “zwart-witte schaakbord.” Tevens heeft dit de betekenis van een occulte doctrine: 

“Dit is de doctrine warmee orde uit chaos wordt geschapen, de verzoening van de twee tegenovergestelden, goed en kwaad, waarbij satan regeert over de hemel en de hel. 2. Het “V”-teken is ook het teken van de Gehoornde God der hekserij, Pan, of Baphomet, de tweeslachtige” (hermafroditische) “(mannelijke en vrouwelijke bokkengod (waarmee de Wet der Tegenovergestelden weer geïllustreerd wordt.)” 

En net zoals dit met vele andere occulte symbolen het geval is, is ook het “V-teken” te vinden in de Joodse Cabbala wat de bron is van de Vrijmetselarij en vele andere geheime genootschappen. In de Hebreeuwse taal staat de letter “V” voor het woord, “Vau” wat “nagel” (spijker)  betekent en naast dat dit een geheime naam voor “satan” is, is dit tevens de zesde letter van het Hebreeuwse alfabet hetgeen suggereert dat dit het getal in Opebaring 13, “666” symboliseert. (zie voor dit en meer: https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/codex_magica/codex_magica25.htm)

 

De “Vloek” van Winston Churchill.

 

Nadat Churchill Violet Asquit erover geïnformeerd had dat er een “vloek” op hem zou rusten, zal zij misschien niet begrepen hebben wát hij nu precies bedoelde. Dat hij letterlijk glunderde en straalde van vreugde bij het horen van de vele duizenden Britse soldaten die tijdens de Slag om Ieper om het leven gekomen waren, zal voor haar wel een teken zijn geweest dat er mte hem iets niet in orde was. Maar met de gegevens uit het boek, “Codex Magica” van de evangelist en expert op het gebied van het occulte, Texe Marrs, president van “Power of Prophecy”, zoals die op de hierboven aangegeven website te lezen zijn, wordt duidelijk, wát Churchill met deze “vloek” bedoelde. De man was eigenlijk een oppersatanist, een satansaanbidder. Hoewel hij in zijn vele speeches die hij tijdens WW I (en later ook tijdens WW II als premier van Engeland) hield, de Britse troepen aangemoedigd en geprezen zal hebben, gaf Churchill in werkelijkheid níets om hen. Voor hem waren deze talloze slachtoffers eigenlijk niets anders dan mensenoffers aan zijn god, Pan, Baphomet, geheten! Dát de geschiedenis ons hem als een moedig, rechtvaardig een oprecht man voor ogen afschildert en niet zoals hij wérkelijk was, is echter niet verwonderlijk. Die heeft hij nl. zelf in zijn voordeel geschreven. “Sir” Winston Churchill, naar buiten toe een “oorlogsheld”, achter de schermen was hij als Vrijmetselaar en Druïde eigenlijk niets anders dan een massamoordenaar! 

winstonchurchill1

BrainyQuote.com

 

 

Ton Nuiten – Woensdag 18 Oktober 2017.

 

 

 

Over Ton Nuiten

Lees veel, zoek bepaalde dingen betreffende de geschiedenis uit. Het is voornamelijk de alternatieve geschiedenis waar ik geïnteresseerd in ben; het is een geschiedenis waarvan of nooit iets door de gevestigde ("manistream") media melding is gemaakt of waarvan er slechts "stukjes waarheid" van zijn vermeld. Hierbij werd nooit het "grotere, samenhangende beeld" van een bepaalde gebeurtenis weergegeven. Verder houdt ik mij bezig met schrijven, gitaarspel, tekenen en zoals gezegd, veel lezen!
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

4 reacties op “Sir” Winston Churchill: Oorlogsheld of Occulte Massamoordenaar?

 1. Muskens zegt:

  Een aardig verhaal. Maar behoorlijk incompleet.
  Ik enumereer:
  Het sturen van de Blacks and Tens naar Ierland in 1919 om de Ierse opstand te onderdrukken met duizenden doden tot gevolg
  Zijn in het openbaar geventileerde mening in 1913 als parlementarier om ” geestelijk onvolwaardigen” te steriliseren.Zo’n 20 jaar voor het Nazi T4 programma!
  Zijn interventie in Rusland in 1919 met het bombarderen van Russische troepen en burgers nabij Archangelsk in o.a. Emptsa en met uiteindelijk miljoenen doden tot gevolg
  Als minister van oorlog vond in Amritsar een massaslachting van burgers plaats in 1919
  Het bombarderen van Koerdische dorpen in Iraq in 1923 met duizenden doden tot gevolg.
  De Bengaalse hongersnood in 1943/1944 die 4,5 miljoen mensen het leven kostte.
  Idem in Tripura, Bihar en Amritsar ook in 1943/1944 met 2,5 miljoen doden.
  De onderdrukking van de MauMau rebellie in Kenya in 1952 en later toen hij voor de tweede keer premier was. Castraties, verkrachtingen, dwangarbeid, massa arrestaties waren de methoden waar de Britten zich van bedienden om de opstand de kop in te drukken.
  Deze feiten passen geen van alle in de mythe van Churchill als de ” bevrijder” van Europa.
  Hij wad helemaal niet de ” bevrijder van Europa” Dat was de Sowiet Unie die dat 27 miljoen mensen kostte. Het asntal slachtoffers aan westers geallieerde kant was in totaal 800.000. Burgers EN militairen.
  Toen Nazi Duitsland de Sowiet Unie overviel in juni 1941 vroeg Stalin herhaaldelijk on opening van een tweede front of Britse troepen in de Sowiet Unie. De Uk weigerde dat samen de US vanaf december 1941. De US en de UK zagen graag hoe Nazi Duitsland en de Sowiet Unie elkaar opvraten. Het is aan Richard Sorge te danken dat operatie Taifun( de als laatste slag bedoeld voor de verov ering van Moskou ) mislukte. Door de info van Sorhe dat de Japanners geen tweede front zouden openen in Siberie was Stalin in staat om de troepen en het materiel van Zjukow uit Siberie te verplaatsen naar Moskou en zo de overwinning van de Nazis te verijdelen.
  Toen de Sowiet Unie bij Warschau stond in juni 1944 besloten de UK, de US en de Canadezen om een tweede front in het westen te openen omdat ze wilden voorkomen dat heel west Europa door de Sowiet Unie zou worden bevrijd.De Duitsers voerden toen allang hun eindstrijd. Dat ze verslagen was, stond al helemaal vast door toedoen van de Sowjet Unie. Het westers front was van strategisch te verwaarlozen betekenis.
  Ik noem het ontkennen van de rol van de Sowiet Unie in de tweede wereldoorlog en de verheerlijking en het ontkennen van de misdaden van Churchill de NATIONALE NEDERLANSE.LEUGEN
  Ik schaam me er voor een Nederlander te zijn

  Like

 2. Muskens zegt:

  Een aardig verhaal. Maar behoorlijk incompleet.
  Ik enumereer:
  Het sturen van de Blacks and Tens naar Ierland in 1919 om de Ierse opstand te onderdrukken met duizenden doden tot gevolg
  Zijn in het openbaar geventileerde mening in 1913 als parlementarier om ” geestelijk onvolwaardigen” te steriliseren.Zo’n 20 jaar voor het Nazi T4 programma!
  Zijn interventie in Rusland in 1919 met het bombarderen van Russische troepen en burgers nabij Archangelsk in o.a. Emptsa met gifgas en met uiteindelijk miljoenen doden tot gevolg
  Als minister van oorlog vond in Amritsar een massaslachting van burgers plaats in 1919
  Het bombarderen van Koerdische dorpen in Iraq in 1923 met duizenden doden tot gevolg.
  De Bengaalse hongersnood in 1943/1944 die 4,5 miljoen mensen het leven kostte.
  Idem in Tripura, Bihar en Amritsar ook in 1943/1944 met 2,5 miljoen doden.
  De onderdrukking van de MauMau rebellie in Kenya in 1952 en later toen hij voor de tweede keer premier was. Castraties, verkrachtingen, dwangarbeid, massa arrestaties waren de methoden waar de Britten zich van bedienden om de opstand de kop in te drukken.
  Deze feiten passen geen van alle in de mythe van Churchill als de ” bevrijder” van Europa.
  Hij wad helemaal niet de ” bevrijder van Europa” Dat was de Sowiet Unie die dat 27 miljoen mensen kostte. Het asntal slachtoffers aan westers geallieerde kant was in totaal 800.000. Burgers EN militairen.
  Toen Nazi Duitsland de Sowiet Unie overviel in juni 1941 vroeg Stalin herhaaldelijk on opening van een tweede front of Britse troepen in de Sowiet Unie. De Uk weigerde dat samen de US vanaf december 1941. De US en de UK zagen graag hoe Nazi Duitsland en de Sowiet Unie elkaar opvraten. Het is aan Richard Sorge te danken dat operatie Taifun( de als laatste slag bedoeld voor de verov ering van Moskou ) mislukte. Door de info van Sorhe dat de Japanners geen tweede front zouden openen in Siberie was Stalin in staat om de troepen en het materiel van Zjukow uit Siberie te verplaatsen naar Moskou en zo de overwinning van de Nazis te verijdelen.
  Toen de Sowiet Unie bij Warschau stond in juni 1944 besloten de UK, de US en de Canadezen om een tweede front in het westen te openen omdat ze wilden voorkomen dat heel west Europa door de Sowiet Unie zou worden bevrijd.De Duitsers voerden toen allang hun eindstrijd. Dat ze verslagen was, stond al helemaal vast door toedoen van de Sowjet Unie. Het westers front was van strategisch te verwaarlozen betekenis.
  Ik noem het ontkennen van de rol van de Sowiet Unie in de tweede wereldoorlog en de verheerlijking en het ontkennen van de misdaden van Churchill de NATIONALE NEDERLANSE.LEUGEN
  Ik schaam me er voor een Nederlander te zijn

  Geliked door 1 persoon

 3. Jean Bevilacqua zegt:

  Churchill bepleitte de inzet van gifgas. Hij verordonneerde de inzet van gifgas in Rusland nabij Archangelsk op onder andere het dorp Emptsa in 1919. Er zijn daarvoor voldoende bronnen. Ik verwijs naar Churchill’s Crusade. The British Invasion of Russia 1918-1920 by Clinford Kinvig . Gas warfare pp.128m 129, 183, 244, 245, 246, 258, 265

  Geliked door 1 persoon

Laat een reactie achter op Jean Bevilacqua Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.