Wat Hebben het Kunstwerk, “Endless Sleep” van Cleon Peterson, Het Richard Koudenhove-Kalergi-Plan, de “Stille Genocide” van de Blanke Rassen met elkaar Gemeen? En ook iets over het op het op de Bijbel Gestoelde Nationalisme.

In oktober 2016 was het eindelijk gereed: een vloerschildering bij de voor iedereen bekende Eifeltoren te Parijs. Op deze schildering zijn witte menselijke figuurtjes te zien die overdekt worden met zwarte figuurtjes. Dit werk is gecreeërd door Cleon Peterson, een kunstenaar die in het verleden verschillende cartoons gecreeërd had. Peterson vertelt over zijn schildering te Parijs dat dit symbool is voor de eenheid der mensheid. https://www.youtube.com/watch?v=23wg6nTj50s (“Endless Sleep” from Cleon Peterson at the Eiffel Tower – Nuit Blanche 2016″) En dit klinkt natuurlijk heel mooi en positief; want wees nu een eerlijk: wíe zou er nu geen verbroederlijke eenheid der volken willen?

 

“Endless Sleep”: Symbool voor de Vermenging der Blanke en Niet-Blanke Volken. 

 

 

Het kunstwerk wat Peterson gecreeërd heeft, symboliseert volgens Peterson zoals gezegd de eenheid der volken en hij heeft er de titel, “Endless Sleep” (Eindeloze Slaap) aan gegeven. En dit is wel een vreemde titel om een kunststuk wat de verbroedering der volken moet symboliseren de benaming “Endless Sleep” te moeten geven. Wát is hier nu het doel precies van? Wát beeldt Peterson met dit kunstwerk nu wérkelijk uit? Allereerst dit: Peterson schijnt een voormalige drugsverslaafde te zijn die in het verleden cartoons getekend heeft waarin moord en doodslag tussen zwarte en blanke mensen het hoofdmotief is. In één van deze cartoons is te zien dat blanke mensen zwarte mensen vermoorden. In de volgende drie is dit eveneens het geval. Wát Peterson hiermee uit wil beelden, is dat blanken geneigd waren zwarten te doden. Wat nu het kunstwerk, “Endless Sleep” betreft, de zwarte figuurtjes die de blanke overdekken lijken met hun handen de genitaliën die van de blanke figuurtjes aan te raken. En wat andere cartoons betreft, Peterson heeft er enkelen van gemaakt wat moord en geweld door zwarten tegen blanken weergeeft. Een ervan is getiteld, “Violence Against Women: Title unknown”, Een ander heeft de titel, “Violence against Women: Man of War. Weer een ander is getiteld, “Race War: End of Night.” “Race War: The Hanging Tree”, is weer een ander. En de cartoon waarop te zien is hoe blanken door zwarten worden vermoord in een woud, heeft de titel, “Race War: Glory.” En de cartoons getiteld, “Race War: Judgment” en “Race War: Purity”, “Race War: Mercenaries,””Degeneray: End of Empire” “Degeneracy: Justice”, geven dezelfde scenes weer. Daarna volgt een cartoon waarop te zien is hoe zwarten kennelijk een of ander occult ritueel uitvoeren waarbij het christelijk kruis door een van hen ondersteboven wordt gehouden: een veel voorkomend verschijnsel in het satanisme! Het is getiteld, “Occult: King of Light.” Nu schijnt Peterson wier werken zoals we gezien hebben vnl. geweld, moord en doodslag als onderwerp hebben, goede connecties te hebben met het Franse bankiersechtpaar, Benjamin en Ariane de Rothschild. https:”www.youtube.com/watch?v=2IIYReYoKz0 (“Endless Sleep in Paris: Exposing Anti-White Art”) En die maken uiteraard deel uit van de rest der Rothschilds in  Europa. En dit brengt ons dan bij het duistere plan wat Richard Koudenhove Kalergi al vele jaren eerder voor ogen had: De Vermening van blanke Europese volken met niet-Europeanen wat moet leiden tot een “stille genocide” van de blanke rassen!

JewWhiteGenocideMuralEiffelTowerMeme-590x590

smoloko.com

 

Richard Koudenhove Kalergi & zijn “Pan-Europese Beweging.” 

 

Wie was nu Richard Koudenhove Kalergi? Hij was de zoon van de Oostenrijkse diplomaat, Heinrich van Koudenhove Kalergi die gehuwd was met de Japanse Mitsu Aoyama. In 1922 richtte Kalergi Jr. de Pan-Europese Beweging op waarvan het doel was een door de Verenigde Staten geleide federatie van naties te creeëren. En dit moest dan leiden tot een wereldregering. Met de opkomst van Benito Mussolini (Italië), Adolf Hitler (Duitsland) en generaal Francisco Franco (Spanje) werd het Kalergi-plan (tijdelijk achteraf) op een zijspoor gemanoeuvreerd. Na de Duitse nederlaag in 1945 werd dit plan weer geactiveerd en werden er stappen mee uitgewerkt waardoor het uiteidenlijk vrucht begon af te werpen. In zijn boek, “Practischer Idealismus” (Praktisch Idealisme) wat hij overeenkomstig zijn plan geschreven had, lezen we o.a. het volgende:

“De mens van de toekomst zal van een vermengd ras zijn. De rassen en klassen van vandaag zullen geleidelijk aan verdwijnen vanwege de verwijdering van ruimte, tijd en vooroordelen. Het Euraziatisch-Negroïde ras van de toekomst, in voorkomen gelijk aan de oude Egyptenaren, zal de diversiteit der volken vervangen door de diversiteit van individuën.”

Kalergi schreef echter ook nog iets ánders:

“Europa zal in plaats van het Europese Jodendom te vernietigen, tegen haar wil in het tactgevoeligheid en onderwijs bijbrengen waardoor het door dit kunstmatig ontwikkelingsproces waardoor het tot haar toekomstige status als leidende natie zal worden gebracht. Het is niet verrassend dat het volk wat aan de ghetto-gevangenis wist te ontkomen de geestelijke adel van Europa werd. Aldus creeërde de meelevende zorg die Europa het gaf, een nieuwe geslachtslijn van aristocraten. Dit gebeurde nadat de Europese feodale aristocratie vanwege de emancipatie der Joden ten val werd gebracht.” 

Wát Kalergi hiermee aan gaf is dat de blanke volken geleidelijk aan moesten verdwijnen via vermening met donkere en zwarte rassen. Ook schreef hij dat het Europese Jodendom niet door Europa vernietigd zou worden maar dat het door de steun en zorg die het aan het Jodendom zou geven, ervoor zou zorgen dat dit de “geestelijke adel van Europa” zou worden. Het dient ook te worden vermeld dat de Europese Pan-Beweging gefinancieerd werd door Joodse miljardairs zoals Rothschild, Bernard Baruch en Warburg o.a. Tot de “geestelijke adel” behoren vandaag de dag mensen zoals George Soros, Sir Evelyn Rothschild, Jacob de Rothschild en Arthur Ochs-Sulzberger om er maar enkelen te noemen. En wanneer men nog eens goed naar de zwarte figuurtjes op het kunstwerk van Peterson kijkt, zien we dat de verbonde armen ervan samen een ster van David vormen! Het zal daarom duidelijk zijn dat het kunstwerk van Peterson een soort van huldebetoon aan de “geestelijke adel” is. Zie voor dit en meer: tomatobubble.com/id979.html (“The Kalergi Plan for European Genocide”)

 

Europa Overstroomd door Migranten. 

 

Vandaag de dag zijn  we al enige tijd getuige van de instroom in Europa van enorme aantallen migranten uit o.a. Iraq, Afrika en Syrië. En het is nu op déze wijze dat het Kalergi-plan vérder vervuld zal worden. De meesterbreinen achter de op leugens gebaseerde oorlogen die door de Verenigde Staten zonder enige provocatie van deze landen zijn gelanceerd of nog gelanceerd zúllen worden (zoals ook waarschijnlijk Iran, Noord-Korea en mogelijk nog andere landen in het Midden-Oosten) zijn de Amerikaans -Joodse Conservatieven met hun slaafse vazallen zoals de (nu voormalig) Britse premiers, Tony Blair en Cameron.  En dankzij deze oorlogen en de daaropvolgende Amerikaanse bezetting in o.a. Iraq, de creatie van IS door o.a de CIA en de Mossad, zijn er grote stromen migranten Europa (en de Verenigde Staten) binnegekomen. En mocht president Donald Trump (onder invloed van een ánder lid van de “geestelijke adel”, Jared Kuschner), het met zijn oorlogsretoriek zover krijgen dat de Verenigde Staten ook tegen Iran en Noordkorea ten strijde zal trekken, dan zullen zowel Europa als de Verenigde Staten zware tijden te wachten staan. En door de daaropvolgende enorme migrantenstromen die zowel Europa als de VS binnen zullen stromen, zal het Kalergi-plan voor Europa vérder vervuld worden. En door middel van de vermening van de blanke volken met de niet-blanken, zullen de eersten geleidelijk aan worden verwijderd, precies zoals het plan van Kalergi dit vereist. We kunnen dan ook spreken van een stille blanke genocide! De enigen echter die niet aan een dergelijke genocide zullen worden blootgesteld, zijn de leden van de “geestelijke adel.” Zij zullen de “leidende natie” van de toekomst worden. Om precies te zijn: de ‘leidende Joodse Adel” die zelf van geen integratie wil weten en die voorbestemd is een gebastaardiseerde mensheid te ;eiden! Het is van belang om hierbij te vermelden dat we het hier níet hebben over de talloze lieve Joodse medemensen die geassimileerd zijn door niet-Joodse mannen/vrouwen te trouwen. Integendeel! We hebben het hier over Joodse organisaties die eveneens deel uitmaken van de “geestelijke adel”! En mét de vérdere uitvoering van het Kalergi-plan zal een Joodse wereldregering geleidelijk aan naderbij komen.

Cg6vFY2XEAAcwaL

politicalirish.com

 

Maar … Wat Zegt de Bijbel? 

 

Voor velen (waaronder de christenzionisten), zal al het bovenstaande neerkomen op racisme en anti-Semitisme. Dit komt grotendeels omdat zij het grotere beeld achter de huidige problemen niet zien. En dit is hen ergens dan ook  niet kwalijk te nemen; de gevestigde media heeft ons dit “grotere geheel” altijd onthouden! Maar … wat heeft nu de Bijbel te zeggen over dit onderwerp? Laten we eerst eens naar het eerste bijbelboek, Genesis, gaan en wel hoofdstuk 11. Daar lezen we de volgende geschiedenis:

“Heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde, toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in Sinear vonden. Daar gingen zij wonen. En zij zeiden allen tegen elkaar: Kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken! En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel rijkt en laten we voor ons een naam maken; anders worden wij over heel de aarde verspreid! Toen daalde De HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren, en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn.Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de aarde, en zij hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel; want daar verwarde de HEERE de taal van heel de aarde, en vandaar verspreidde de HEERE hen over heel de aarde.” (Genesis 11:1-9)

Wat we hier lezen, is dus zoals al duidelijk is, dat de toenmalige mensheid één taal sprak en voor zich een stad en toren wensten te bouwen om niet te worden verspreid over de aarde en om zich een naam te maken. Wát zij waarschijnlijk van plan waren te doen, was om er een soort van “wereldregering” te vestigen. God nu, wíst als zij in dit voornemen zouden slagen, zij dan ook tot álles in staat waren. Dit zou dan o.a. hebben geleid tot een onderdrukkende dictatuur! Om dit te verhinderen, besloot God de enige taal die zij allen spraken te verwarren door er de verschillende vreemde talen te introduceren waardoor zij elkaar niet meer konden verstaan en dus ook niet konden begrijpen. En alzo zijn de verschillende nationaliteiten er tot stand gekomen. Het zgn. nationalisme is dan ook door God verordineerd! En de apostel, Paulus, zou veel later tot de bevolking van Athene het volgende zeggen over God:

“En Hij maakte uit één bloed het menselijk geslacht, om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons.” (Handelingen 17:26-27)

We lezen dus eerst dat God de mens geschapen heeft om op “heel de aardbodem” te wonen en niet slecht op een bepaalde plaats zoals dit met de mensheid te Sinear het geval was. Tevens heeft Hij dan ook de grenzen van hun woongebied vastgesteld en dit wil dan natuurlijk zeggen de grenzen der landen. En dit heeft dan weer te maken met het nationalisme waarvan we al zeiden dat dit goddelijk verordineerd is. En zo heeft God de identiteit én etnociteit van élk volk in gesteld! En waaróm heeft Hij de grenzen (en dus het nationalisme, de identiteit én etnociteit van élk volk) ingesteld? Juist, “opdat zij De Heere zouden zoeken…” En dit wil dan weer zeggen dat indien die grenzen en de etnociteit van elk volk worden geschonden, opgeheven, de mensen minder geneigd zulen zijn God te zoeken en dit zal er niet beter op worden daar de vele migranten die we nu al hebben, er een andere dan de christelijke geloofsovertuiging op nahouden. Vermenging tussen de Europese en donkere en zwarte volken is dus eigenlijk tevens een aanval op het Christendom! En zo dient het Kalergi-plan eigenlijk twee doelen: de geleidelijke verdwijning van de Europees-blanke rassen en daarmee tevens het Christendom! Wat de mensheid in het zeer verre verleden had getracht te doen maar daarin door God Zelf verhinderd werd te doen, zal dankzij het Kalergi-plan later werkelijkheid worden. En het is de kunstenaar, Cleon Peterson, die hier nu zijn bijdrage aan heeft geleverd.

intro-biblical-defense

faithandheritage.com

 

Ton Nuiten – Maandag 28 Augustus 2017.

Over Ton Nuiten

Lees veel, zoek bepaalde dingen betreffende de geschiedenis uit. Het is voornamelijk de alternatieve geschiedenis waar ik geïnteresseerd in ben; het is een geschiedenis waarvan of nooit iets door de gevestigde ("manistream") media melding is gemaakt of waarvan er slechts "stukjes waarheid" van zijn vermeld. Hierbij werd nooit het "grotere, samenhangende beeld" van een bepaalde gebeurtenis weergegeven. Verder houdt ik mij bezig met schrijven, gitaarspel, tekenen en zoals gezegd, veel lezen!
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.