Noord-Korea & De “Fire and Fury”-Speech van Donald Trump: De Joods-Amerikaanse Leugenpropaganda Draait op Volle Toeren.

Vandaag staat het land, Noord-Korea, bijna dagelijks in het nieuws. En bepaald niet op een positieve wijze. De dictator van dit land, Kim Jong Un, wordt verweten dat hij een bedreiging voor de vrede in de lokale omgeving (en mogelijkerwijze ook voor die der wereld) zou zijn. Hij zou dit zelf hebben aangetoond door het lanceren van enkele raketten. Het is echter een feit dat Noord-Korea een van die landen is die al in 2002 door toenmalig president, George W. Bush samen met Iraq en Iran de, “axis of evil” werd genoemd! Nu, vele jaren na de Amerikaanse inval in Iraq en de daaropvolgende verovering en bezetting van dit land, weten we dat er helemaal geen massavernietigingswapens waren; dit was nl. een van de hoofdredenen voor Bush om Iraq binnen te vallen. En nu, jaren later nu Iraq heet bevrijd te zijn, liggen er de economie en de infrastrucuur die door de U.S. vernietigd werden, nóg volkomen in duigen! In 2008 circa zes jaar na de verovering van Iraq, herhaalde Bush het nog eens. De rekening betreffende de enorm hoge kosten van deze oorlog werd gepresenteerd aan het Amerikaanse volk waarvan de gezinnen trachtten de eindjes aan elkaar te knopen; talloze van deze gezinnen hadden door de Amerikaans-Iraakse oorlog zowat alles verloren vanwege de daarna verslechterende economie die hier het gevolg van was! Maar dat interesseerde Bush helemaal niets.

 

De “Bush-Doctrine.” 

 

De speeches die Bush hield ten aanzien van Iraq, Iran en Noord-Korea hield, de zgn. “Bush-Doctrine”, hield het volgende in: Noord-Korea, Iran en Iraq werden bestuurd door wrede dictators die ieder hun eigen volk bewust uithongerden, terreur overde hele wereld exporteerden en in het geheim een arsenaal aan biologische, chemische en nucleaire wapens zouden hebben aangelegd. Hiermee zouden de dictators het plan hebben opgevat zowel het Midden=Oosten als de hele Westerse wereld te vernietigen. Bush verklaarde destijd o, a dit:

“Ik zal de gebeurtenissen niet afwachten terwijl het gevaar toeneemt. Ik zal er niet bij staan te kijken terwijl het gevaar steeds naderbij komt. De Verenigde Staten zal het s’werelds meest gevaarlijke regimes niet toestaan om ons met s’werelds meest verwoestende waapens te bedreigen. Noord-Korea is een regime bewapend met raketten en massavernietigingswapens terwijl het haar eigen burgers uithongert.” 

En op 29 maart 2013 kwam de Britse krant, The Telegraph, met het propagandaverhaal als zou Noord-Korea het plan hebben opgevat om zelfs het Amerikaanse vasteland aan te vallen; er zou een kaart zijn waarop zelfs de staten, Los Angeles, Washington D.C. en zelfs Texas te zien waren die het doelwit van Kim Jong Un zouden zijn! http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/9960933/North-Korea-plan-to-attack-US-mainland-revealed-in-photographs.html

download (10)

Iraq, Iran, Noord-Korea: Identieke Leugenpropaganda. 

 

Maar herinneren we ons nog dat dezelfde belachelijke propaganda waar The Telegraph enige tijd terug mee kwam zoals boven aangegeven, zowat identiek was aan die leugenverhalen over Saddam Hoessein en diens (achteraf niet-bestaande) massavernietigigswapens? Ook hij zou niet slechts een bedreiging voor het Midden-Oosten maar tevens voor heel Amerika zijn! En tijdens de Iraakse inval en bezetting van het kleine oliestaatje, Kuwait, hoorden we keer op keer dezélfde rethoriek. En Bush verkondigde regelmatig dat Saddam zijn massavernietigingswapens waarvan de Amerikaanse president zéker wist dat hij die had, op sluwe wijze ergens op hat geborgen buiten het zicht van iedereen! Het was echter pas later dat we eindelijk in de gaten kregen dat we goed voorgelogen waren. En na kritische vragen hierover werden de leugens vergoeilijkt met de woorden, “Ja, maar we zijn in ieder geval van een wrede dictator af.” En het was ook pas later dat we hoorden dat de toenmalige Amerikaanse ambassadeur voor Iraq, April Glaspie, Saddam een bezoek had gebracht met de boodschap dat de kwestie Iraq-Kuwait slechts een aangelegenheid tussen beide Midden-Oosterse landen was en dat de U.S. zich hier niet in zouden mengen. Nadat Saddam het oliestaatje binnegevallen was, draaiden de Verenigde Staten plotseling als een blad aan de boom voor 180 graden om; Saddam was een gemene agressor, zo heette het, die met zijn inval in Kuwait een ernstig veiligheidsrisico voor de Midden-Oosterse regio vormde. En hij moest tegen elke prijs worden gestopt. nu horen we regelmatig ongeveer hetzelfde (waarvan bepaalde details verschillen) over Kim Jong Un. En dan hebben we uiteraard Iran. Dit land is reeds lange tijd bezig met inspanningen om een atoombom te prduceren. Na vele propagandaverhalen te hebben gehoord over Iran als een gevaar voor de veiligheid in het Midden-Oosten, slaagden Barack Obama, Vladimir Putin en andere leiders er in om tot een akkoord te komen waarbij Iran haar (vermeende) atoomwapenprogramma stil zou leggen in ruil voor het opheffen van de sancties die dit land waren opgelegd. Nu Donald Trump er in de U.S. aan de macht is, is de oorlogsretoriek tegen Iran weer in alle hevigheid losgebarsten. En enkele dagen geleden bracht Trump zijn “Fire and Fury”-speech ten  gehore waarbij hij Kim Jong Un en Noord-Korea dreigt met een totale oorlog. http://www.independent.co.uk/news/world/americas/north-korea-nuclear-missile-crisis-war-donald-trump-kim-jong-un-rex-tillerson-language-understand-a7884161.html

 

Benjamin Netanyahu: Leugenpropagandist van het Begin van de jaren ’90. 

 

De grootste schreeuwer onder het legertje der leugenpropagandisten is -hoe kán het ook ander- niemand minder dan de huidig premier van Israël, Benjamin Netanyahu. Al vanaf het begin van de jaren ’90 (1993) verkondige hij keer op keer dat Iran nog maar enkele maanden verwijderd zou zijn van het produceren van een atoombom. Nu zijn we cica 24 jareb vérder en Iran heeft tot op heden nog steeds geen atoombom geproduceerd! Iran beweerde stellig dat het uraniumverrijkingsprogramma waar het zich mee bezig hield, slechts bedoeld was voor vreedzame doeleinden. Maar nee. zeggen Israël en de Westerse wereld; Iran heeft eerder oorlogszuchtige plannen met dit programma voor ogen. Maar komen die nu nog wel geloofwaardig over na alle leugens rondom de vermeende massavernietigingswapens van Saddam Hoessein? En op 12 mei 2014 (korte tijd voor de Iaraëlische inval in Gaza waar later circa meer dan 2.000 Palestijnen door het “glorieuze leger des Heeren” afgeslacht zouden worden), kwam Netanyahu meet een tweet:

“You face North Korea – a rogue regime with nuclear weapons. We face the possiblity of Iran – a rogue regime that wants nuclear weapons.” 

De vele reacties op de tweet van Netanyahu laten echter zien dat degene die hierop regaeerden, het niet eens zijn met de Israëlische premier – en terecht! https://twitter.com/netanyahu/status/465812940793204737

netanyahu-said-same-shit-in-1992

Maar … hoe zit de hele zaak nu toch wérkelijk in elkaar? We zullen ons hier richten op Noord-Korea.

 

Noord-Korea: Feiten & Fictie. 

 

Maar wat is er nu toch wérkelijk aan de hand met al die oorlogsretoriek tegen Noord-Korea? Eerst zullen we hier weergeven van wat wij er zélf over geloven:

1: We beweren níet dat Kim Jong Un een goedaardige dictator zou zijn.

2: We beweren evenmin dat er volkomen vrijheid van meningsuiting in Noord-Korea zou zijn.

3: We beweren níet dat er géén concentratiekampen in Noord-Korea zouden zijn.

5: We beweren echter wél met alle stellige zekerheid dat de oorlogsretoriek tegen dit land vanuit de Westerse wereld (vnl. uit de U.S.) gestoeld is op leugenpropaganda zoals hierboven aangegeven.

6: Wat we echter ook vermoeden, is dat Kim Jong Un en Noord-Korea weleens een vorm van gecontroleerde oppositie zou kunnen zijn in deze dat Kim Jong Un (die naar buiten toe wordt afgebeeld als een wrede dictator), achter de schermen weleens de grootste vriend van de U.S. en Israël zou kunnen zijn; kortom: terwijl Kim Jong Un ons wordt voorgehouden als een grote boeman, zou hijzélf eigenlijk deel uit kunnen maken van een complot samen met de U.S. gesmeed om een bepaald hoger doel te bereiken: de Israëlische hegemonie over het hele Midden-Oosten. Daar hier echter nog geen onomstotelijk bewijs voor is, houden we er ook rekening mee dat hij een échte vijand zou kunnen zijn. Deze laatste mogelijkheid wordt nog eens versterkt door het feit dat Noord-Korea over olievelden beschikt. En over Iraq weten we het inmiddels wel; een van de redenen om dit land binnen te vallen door de U.S. was om er in het bezit te komen van de olievelden daar.

 

De U.S.: Een Geschiedenis van Provocaties. 

 

Hoewel Noord-Korea nu niet bepaald een staat hoeft te zijn waar vrijheid van meningsuiting (w. o. kritiek vanuit de bevolking op Kim Jong Un) hoog in het vaandel staat, worden leider en staat al reeds lange tijd geprovoceerd door de U.S. Dit is de mening van o.a.  Bruce Cummings,  verbonden aan de University of Chicago. In zijn artikel, “This Is What’s Really Behind North Korea’s Nuclear Provocations”, van 23 maart 2017 maakt hij het een en ander duidelijk. https://www.thenation.com/article/this-is-whats-really-behind-north-koreas-nuclear-provocations/

 

Israël, Donald Trump & Noord-Korea. 

 

Zoals boven al uitgelegd, horen we weer sinds enige tijd allerlei propagandaverhalen over een staat in Azië, Noord-Korea genaamd die hoegenaamd een bedreiging voor zowel het Midden-Oosten als de Westerse wereld zou zijn. Hoewel we het Noord-Koreaanse regime niet willen verheerlijken of vergoeilijken wat haar eventuele geschiedenis aan mensenrechtenschendingen betreft, moeten we toch wat dieper gaan zoeken wat de grote hoeveelheid aan leugenpropaganda rondom Kim Jong Un en zijn regering betreft. Want wat we tot nu toe nl. niet in de overvloed aan propagandaleugens hebben opgemerkt, is de rol die Israël en de Amerikaans-Joodse lobby in de demonisering van het Noord-Koreaanse regime speelt. Allereerst moet het duidelijk worden gemaakt dat de huidige president van de U.S., Donald Trump, net zoals diens voorgangers (George W. Bush, Clinton o.a.) volkomen onder de duim zit van deze twee entiteiten. Kortom: Trump krijgt net zoals de overgroote meerderheid van de Amerikaanse presidenten die kregen) zijn gevechtsorders van de Amerikaans-Joodse lobby. Hiermee wordt o.a de Amerikaanse raketaanval op een Syrische militaire luchtmachtsbasis van enige tijd geleden verklaard; officieel zou dit een vergeldingsaanval zijn omdat Bashar al-Assad zijn eigen volk bestookt zou hebben met een chemische raketaanval vanuit Homs, waar deze basis gelegerd is. https://www.theguardian.com/world/2017/apr/07/us-airstrikes-on-syria-donald-trump-what-we-know-so-far Nu, hoewel we niet met zekerheid weten of Assad zelf nu al of niet de mensenrechten in eigen land schendt (immers ook hier hebben we meer dan genoeg propaganda over gehoord), is het de waarheid dat Trump met zijn opdracht tot de raketaanval op de Syrische basis de zaak eerder lijkt te willen escaleren om er zo de eventuele val van het Assad-regime te bespoedigen. En mocgt dit op de langere termijn niet lukken, dan zou Trump er weleens militair in kunnen grijpeen n. Het gevolg laat zich kennelijk wel raden: een grootschalige Amerikaanse aanval op Syrië, de verovering en bezetting van dit land waarna de bevolking er pas goed een tijd van ellende tegemoet zal gaan net zoals dit nu al in Afghanistan, Iraq en Libië het geval is! Maar laten we nu eens wat dieper graven: Het is een feit dat Iraq en Libië beschouwd werden als een bedreiging voor de Joodse supramistische staat in het Midden-Oosten. Naast de olievelden die er zijn waar de U.S. al enige tijd een begerig oog op had geslagen, was het uitschakelen van de regimes van beide landen vnl. besloten omwille van Israël. Dit om er uiteindelijk de Israëlische hegemonie te kunnen vestigen. En aangezien de Amerikaans-Joodse lobby zich etnisch zeer nauw verbonden weet met het supremasistische en racistische regime in Israël, kán het niet anders dat ook Trump zoals gezegd zijn  gevechtsorders van zijn Amerikaans-Joodse superieuren heeft ontvangen aangaande Noord-Korea.

 

Noord-Korea: Israël een “Imperialistische Staat.” 

 

Hoewel de electronische encyclopedie, Wikipedia, nu niet bepaald altíjd betrouwbaar te noemen is wat de geschiedenis betreft, vinden we er verschillende waarheidsgetrouwe details in terug waardoor we beginnen te begrijpen, waaróm er tegenwoordig een massale mediahetze tegen dit land gevoerd wordt. Zo heeft Noord-Korea de staat Israël nooit erkend maar was het van mening dat dit een “imperialistische staat” is. Daarnaast heeft het land de Palestijnse souvereiniteit over geheel Israël erkend (buiten de Golan-Hoogten waarvan het erkent dat die aan Syrië toebehoren. En gedurende jaren had Noord-Korea rakettentechnologie geleverd aan Iran, Libië, Egypte en Syrië. Syrië heeft al al enige tijd een goede relatie met Noord-Korea gebaseerd op hun respectievlijke nucleaire wapenprogramma’s. We lezen er ook dat, “Israël heeft opgeroepen tot wereldwijde actie tegen het nucleaire wapenprogramma van Noord-Korea.” In 2010 verkondigde de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken dat Noord-Korea deel uitmaakte van de “axis-van-het-kwaad” en, “… het is de grootste dreiging voor de gehele wereld.” https://en.wikipedia.org/wiki/Israel-North_Korea_relations Hieruit blijkt dat het Noord-Koreaanse regime net zoals die van Libië en Iraq in het verleden, als een bedreiging voor de supremacistische staat Israël gezien wordt! Het hoofddoel om ook dit regime uit te schakelen is zoals gezegd, om er de Israëlische hegemonie te vestigen; Israël als enige “groot-staat” in het Midden-Oosten waarbij de rest van de Arabische naties haar volkomen onderworpen zullen zijn.

 

Noord-Koreaanse Regime Wéét van Joodse Overheersing van de Amerikaanse Media. 

 

Wat we -uiteraard- ook niet via de mediahetze tegen Noord-Kore horen is het feit dat het Noord-Koreaanse regime er maar ál te goed van op de hoogte is dat de Amerikaanse mainstream media volkomen overheerst wordt door Joodse belangen! En die weten dan dus ook wat nu de originele bron is waar al de anti-Noord-Koreaanse leugenpropaganda van afkomstig is! Daarnaast blijken de Noord-Koreaanse media nog altijd vrij van Joodse invloeden te zijn. De Joden hebben tevens ook geen grip op de Noord-Koreaanse regering die dit wél hebben in de U.S. en de EU. Ook het bankiersstelsel in dit land is vrij van Joodse overheersing. En daar we nu weten dat het “greater Israel-project” in het Midden-Oosten deel uitmaakt van een Joods-Talmudische Wereldorde, wordt duidelijk dat Noord-Korea bsloten had om zich tegen deze komende orde te verzetten! Ziedaar de reden voor zoveel slechte en kwaadaardige publiciteit die het regime en het land door zowel de media als de pers krijgen! Ziedaar de reden voor de “Fire and Fury”- speech van Donald Trump! https://www.youtube.com/watch?v=1v69spmryVc (“What thet Israelis and Warmongers Won’t Tell You About North Korea”) en smoloko.com/?p=16248 (“North Korea Is Fighting the Jew World Order”)

NorthKoreaIsraelJewsMeme

Tenslotte. 

 

Nogmaals, dat het Noord-Koreaanse regime onder Kim Jong Un er zelf een geschiedenis betreffende de schending van mensenrechten in eigen land op na zou kunnen houden, zou misschien zo kunnen zijn (ja, “zou” want we hebben er tot nu toe slechts de talloze verhalen van leugenpropaganda over gehoord!) Op dit moment lopen de spanningen tussen de U.S. en Noord-Korea steeds verder op. Hoewel het op korte termijn nog onduidelijk is hoe de zaak zich vérder zal ontwikkelen, zal áls Trump (onder Joodse invloeden) eenmaal zal besluiten een grootschalige militaire aanval te lanceren tegen Noord-Korea, de ellende voor de gewone bevolking er niet te overzien zal zijn; dit is nu al lange tijd het geval met de Iraakse en Libische bevolking waarvan het land door de U.S. naar het stenen tijdperk terúg gebombardeerd is. Ook daar zullen mochten de U.S. dit land eenmaal hebben veroverd en bezet, de vluchtelingenstromen ontstaan. En ook Noord-Korea zal dan net zoals Iraq en Libië een een permanente toestand van onreddering chaos, dood en verderf worden gehouden. Daarna zou het de beurt kunnen zijn aan Iran en Egypte die dan op hún beurt aangevallen en vervolgens bezet zouden kunnen worden door een door een invloedrijke Amerikaans-Joodse lobby aangestuurd Amerikaans leger. Weer zullen er talloze Amerikaanse militairen sneuvelen en in lijkenzakken teruggebracht worden naar de U.S.; zij zullen nooit geweten hebben waarvóór zij in werkelijkheid gestreden hebben: niet voor de Amerikaanse belangen maar uitsluitend voor die van Israël wat de mensenrechten der Palestijnen al voor circa zestig jaar schendt en waarover we Trump tot nog toe niet hebben gehoord! En zo zal de weg geleidelijk worden vrijgemaakt voor de Israëlische hegemonie in het Midden-Oosten …

 

Ton Nuiten –  Woensdag 16 Augustus 2017.

 

 

 

 

 

Over Ton Nuiten

Lees veel, zoek bepaalde dingen betreffende de geschiedenis uit. Het is voornamelijk de alternatieve geschiedenis waar ik geïnteresseerd in ben; het is een geschiedenis waarvan of nooit iets door de gevestigde ("manistream") media melding is gemaakt of waarvan er slechts "stukjes waarheid" van zijn vermeld. Hierbij werd nooit het "grotere, samenhangende beeld" van een bepaalde gebeurtenis weergegeven. Verder houdt ik mij bezig met schrijven, gitaarspel, tekenen en zoals gezegd, veel lezen!
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.