Dodenherdenking, Auke de Leeuw en zijn Gedicht over zijn “Foute Oudoom” Dirk Siebe, het Intimiderende Auschwitz Comité Nederland, een Geïntimideerd Nationaal Comité 4 en 5 Mei en …Enkele Onthullende Feiten over WW II.

Zoals nu al voor lange tijd het geval is, zijn ook eergisteren (donderdag 4 mei 2017) de Nederlandse slachtoffers van WW II herdacht. En dit is uiteraard normaal gezien het feit wat er zich in die tijd hier allemaal allemaal heeft voorgedaan. Nu doet er zich in zeer recente jaren een merkwaardig fenomeen voor betreffende de jaarlijkse herdenking; onder sommigen bestaat nl. de wens om niet slechts de Nederlandse slachtoffers (verzetstrijders o.a.) te herdenken maar dit ook te doen met tien Duitse soldaten die begraven liggen op een begraafplaats te Vorden (Achterhoek.) Door de dodenherdenking af te sluiten door tevens een wandeling te maken langs de graven van deze gesneuvelde soldaten had de gemeente van Bronckhorst waar Vorden onder valt, flink wat kritiek over zich heen gekregen. De gemeenteraad gaf echter als reden op, zo een verzoenend gebaar te willen maken.

images

Auke de Leeuw. 

 

De rel die door het besluit van de gemeenteraad van Bronckhorst was ontstaan, valt deels terug te voeren op wat er dat jaar daarvoor was gepland; zoals gewoonlijk schrijft het Nationale Comité 4 en 5 mei elk jaar een wedstrijd uit voor wie in verband met WW II het beste gedicht zal maken. Uit de vele gedichten die dan door het comité worden gelezen, wordt dat gedicht wat het als het beste beschouwd, tijdens de dodenherdenking door de schrijver/schrijfster zelf voorgelezen. En dit zou op 4 mei 2012 ook weer zo zijn. Nu had het comité uit de vele gedichten het gedicht van de 15-jarige scholier, Auke Siebe Dirk  de Leeuw, uitgekozen. En dit gedicht week van alle andere gedichten af in deze dat Auke zijn “foute oom”, Dirk Siebe, wilde gedenken. Die was nl tijdens de oorlog lid geworden van de SS. En Auke had het volgende geschreven:

“Foute Keuze. 

Mijn naam is Auke Siebe Dirk Ik ben vernoemd naar mijn oudoom Dirk Siebe Een jongen die een verkeerde keuze heeft gemaakt Koos voor een verkeerd leger Met verkeerde idealen Vluchtte voor de armoede Hoopte op een beter leven Geen weg meer terug Als een keuze is gemaakt Alleen een weg vooruit Die hij niet ontlopen kan Vechtend tegen Russen Angst om zelf dood te gaan Denkend aan thuis Waar Dirk’s z’n toekomst nog beginnen moet Zijn moeder is verscheurd door de oorlog Mama van elf kinderen Waarvan er vier in het verzet zitten En een vechtend aan het oostfront Alle elf had ze even lief Dirk Siebe kwam nooit meer thuis Mijn naam is Auke Siebe Dirk Ik ben vernoemd naar Dirk Siebe Omdat ook Dirk Siebe niet vergeten mag worden” 

De oudoom van Auke was nadat hij eenmaal bij de SS was gegaan, naar het front in het Oosten gestuurd om er tegen de Rode Sovjet-legers te strijden, zo valt af te leiden uit het gedicht; en daar Dirk Siebe niet meer thuis kwam, wil dit zeggen dat hij ook aan het oostfront is gesneuveld. En het was nu dit gedicht wat bij o.a. het Nederlandse Auschwitz-comité in zeer slechte aarde viel. Vanwege de heisa die het Auschwitz-comité had veroorzaakt, besloot het Nationale Comité 4 en 5 mei dat Auke zijn gedicht niet voor mocht dragen. Auke vertelde daarna dat hij niemand had willen kwetsen. Zou het anders toch zijn voorgelezen dan wel er aanstalten toe zijn gemaakt, dan zou het Nederlands Auschwitz Comité de dodenherdenking hebben geboycot. https://www.nrc.nl/nieuws/2012/04/26/maker-omstreden-gedicht-ik-heb-niemand-willen-kwetsen-a1445495

dagblad-trouw

Nadere Studie van het Gedicht “Foute Keuze.” 

 

Nu is een gedicht vaak humoristisch en eenvoudig van aard. Het is dan ook niet nodig om dit te bestuderen. Maar met het gedicht van Auke ligt dit -hoe eenvoudig dit ook mag zijn- iets ánders. Het zijn nl. de woorden “vechtend tegen Russen” en “Een vechtend aan het oostfront” die hier uitspringen. Het zal uiteraard duidelijk zijn dat met deze woorden de genadeloze en wrede oorlog van Nazi-Duitsland tegen het Sovjet-Communisme is bedoeld. En Dirk Siebe, de zgn. “foute oudoom” van de nog jonge Auke, was een van die vele SS-ers die deelnamen aan een oorlog in het oosten waar de grootste wreedheden werden gepleegd.

 

Feiten die Auke (en vele anderen) Niet Weten (en die het Nederlands Auschwitz-Comité Vermoedelijk niet Wíl Weten.) 

 

Wat Auke (en dit is zeer waarschijnlijk ook van toepassing op het Nationale Comité 4 en 5 mei en mogelijk andere organisaties die bij de jaarlijkse dodenherdenking zijn betrokken) niet weet, is dat zijn oudoom en vele van zijn kameraden aan het oostfront tegen een wereldwijde communistische dreiging te kampen hadden. En dat niet alleen; deze dreiging bleek ook nog eens Joods te zijn! http://www.truthinourtime.com/2013/01/24/list-of-jews-in-soviet-russia/

 

 

De Sluwe en Ongeprovoceerde Duitse Verassingsaanval op de Sovjet-Unie: Een Mythe; Zuivering Collaborators, Denazificatie & Collectieve Schuld.

 

Een van de vele mythen betreffende de Duitse inval in Sovjet-Rusland (operatie Barbarossa op 22 juni 1941) was dat die een onverwachte verassingsaanval op een onschuldige Sovjet-Unie zou zijn geweest. De waarheid is echter dat Josef Stalin (onder Russisch-Joodse controle) destijds heimelijk bezig was de Sovjet-legers langs de grens met Duitsland (die na de opdeling van Polen door Duitsland en Rusland dwars door dit land heenliep) te verzamelen. Het doel was dat nadat de Russische legers erin geslaagd zouden zijn Duitsland te veroveren, de rest van West-Europa aan de beurt zou komen. De Duitse inlichtingendiensten kwamen er toch achter wat Stalin van plan was, dus sloeg Hitler als eerste toe. aanvankelijk waren de Duitse troepen zeer succesvol met hun opmars door Sovjet-Rusland. Bij de Slag om Stalingrad kwam echter het keerpunt en werden de Duitsers geleidelijk aan teruggedreven. Aan de andere kant van de wereld bereidden de Westerse Geallieerden zich intussen voor op Operation Overlord, de landing in Normandië op 6 juni 1944. En de afloop kennen we; uiteindelijk werd Duitsland verpletterend verslagen door een numerieke overmacht aan Geallieerde legers (van o.a. de Verenigde Staten, Groot-Brittanië, Rusland). Vervolgens vond in de nu voormalige door Duitsland bezette gebieden een grootschalige zuivering plaats van NSBers en andere collaborateurs die met de bezetter samen hadden gewerkt. Daarna begon de “denazificatie” van Duitsland; het Duitse volk diende nl. te worden“heropgevoed” en dit diende gepaard te gaan met de “collectieve schuld” die het zou hebben aan de oorlog en vnl. wat het de Joden zou hebben aangedaan. En elk jaar dat er in de landen die destijds bij de oorlog waren betrokken op verschillende tijdstippen de dodenherdenking met de daaropvolgende overwinningsdag wordt herdacht/gevierd, worden de Duitsers weer eens op de feiten gedrukt: “Het waren jullie (voor)vaderen die alleen verantwoordelijk waren voor dit afschuwelijke wereldconflict. En een deel van die voorvaderen waren onder Hitler tevens verantwoordelijk voor de Duitse dodenkampen en de holocaust. Vergeet dit nooit!” En tot op heden toe klinken deze woorden (of woorden van een andere doch gelijke strekking) de nazaten van de vaderen uit het Hitler-tijdperk als een beschuldigend klaaglied in de oren, totdat … er in eind jaren ’80 van de vorige eeuw de val van de Berlijnse Muur en de daaropvolgende geleidelijke aftakeling van het Communisme/Bolsjewisme begon en er een klein deel van de geheime Sovjet-archieven voor het publiek ter beschikking werd gesteld. En de verborgen geschiedenis die deze archieven bevatten zou (vnl. dankzij het internet) later grote delen van het publiek bereiken. En het zijn nu net déze feiten waarvan Auke en vele naderen (nog) niet van op de hoogte zijn en waarvan het Nederlands Auschwitz-comité vermoedelijk niet wíl weten…

marx_2

 

Enkele Voorheen Verhulde Feiten. 

 

We zullen nu enkele nu voorheen verhulde feiten tonen die ons een enigszins samenhangend beeld van WW II geven en waardoor er tevens de andere kant van dit laatste wereldconfict naar buiten komt.

Feit Nr. 1: De grondlegger van het Communisme/Bolsjewisme was een Russische Jood, Karl Marx genaamd. 

De man die het fundament voor het Communisme/Bolsjewisme had gelegd, was een Russische Jood die doorging onder de naam Karl Marx. Marx (die door sommigen nog altijd als de “grondlegger van de vrede” wordt beschouwd), heette eigenlijk Moses Levy Mordechai. Hij was niet de “grondlegger van de vrede” maar van het meest afschuwelijke en demonische terreurstelsel wat zowat de helft van de wereld (Sovjet-Rusland en haar sattelietstaten zoals Polen, Hongarije, Bulgarije, Tsechoslowakije, Oost-Duitsland) voor circa zeventig lange duistere jaren zou beheersen! Marx was afkomstig uit een geslachtslijn van rabbijnen die er de Talmud als hun handleiding op nahielden.

Feit Nr. 2: De overgrote meerderheid der Bolsjewistische leiders waren Joden. 

Het is nu (via het internet & social media) algemeen bekend voor velen dat de overgrote meerderheid der Bolsjewistische leiders en degenen die het Bolsjewisme financieerden, Joden waren. Hier is een videoclip van iets meer dan zes minuten waarin dit duidelijk wordt gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=Cw47AprdHY4 (“The Disturbing History Of Jewish Bolshevism.”) En in deze clip wordt het iets uitgebreider beschreven: https://www.youtube.com/watch?v=J4FmdCttU90 (“History of Jewish Bolshevism”.)

Feit Nr. 3: het waren de Westers-Joodse organisaties die het eerste (economische) schot afvuurden waarmee WW II eigenlijk begon. 

Terwijl Duitsland vanuit het Oosten door een dreigende Joods-bolsjewistische machtsovername werd bedreigd (wat één van de redenen was dat vele Joden in Duitsland uit invloedrijke posities werden gezet vanwege hun (mogelijke) sympathie met het Russisch-Joodse regime in Rusland), werd het vanuit het Westen (de USA) bedreigd doordat Amerikaans-Joodse organisaties een wereldwijde anti-Duitse boycot op touw hadden gezet; zij eisten dat alle Joden die in Duitsland uit strategische posities waren verwijderd, weer in hun positie terug werden geplaatst. Hitler die met zijn Nationaal-Socialisten intussen vanaf januari 1933 de wettig gekozen regering van Duitsland vormden, weigerden hier gehoor aan te geven. Een tweede reden dat de Joden uit hun posities waren gezet behelst nl. dat Duitsland er tijdens de vredesbesprekingen te Versailles in  1919 (m.b.t. haar nederlaag aan het einde van WW I) achter was gekomen dat de Geallieerden deze oorlog hadden gewonnen doordat machtige Duitse Joden erin waren geslaagd om de USA hierbij te betrekken. Duitsland wat tot dan toe zeer succesvol in de oorlog was geweest, werd uiteindelijk tóch door een overmacht aan Geallieerde strijdkrachten dankzij Amerika verslagen. Dit was uiteraard ook Hitler en de Nationaal-Socialisten niet onbekend geweest. Vandaar die “anti-Joodse” maatregelen. De Amerikaans-Joodse ondernemer en diplomaat, Benjamin Freedman, legt hier het een en ander over uit: https://www.youtube.com/watch?=rygcAoiw_II (“How International Jewry Declared “Holy War” on Germany.”)

Feit Nr. 4: Hoewel er ook nu nu nog elk jaar de holocaust die verondersteld wordt gepleegd te zijn door Hitler & de Nazi’s tijdens WWII wordt herdacht, was er al sprake van een holocaust van zes miloen in Oost-Europa in 1919. 

Op 31 oktober 1919 publiceerde het Amerikaans-Joodse blad, The American hebrew, een artikel van de hand van toenmalig gouverneur van New York, Martin H. Glynn. Het werd vlak na het einde van WW I gepubliceerd, circa iets minder dan twintig jaar voor het begin van WW II. In dit bericht onder de titel, “The Crucifixion of Jews Must Stop”, maakte Glynn gewag van zes miljoen (6.000.000) Joodse slachtoffers die vanwege de gevolgen van de oorlog onder zware omstandigheden te lijden hadden:

“From across the sea six million men and women call to us for help, and eight hundred thousand children crying for bread.”

“Six million men and women are dying for lack of the necessaries of life; eight hundred thousand children cry for bread. And this fate is upon them through no fault of their own, through no transgression of the laws of God or men, but through the awful tyranny of war and a bigoted lust for Jewish blood. In this threatened holocaust of human life, forgotten are the niceties of philosophical distinction…  ” 

“And so in the spirit that turned the poor widow’s votive offering of copper into silver , and the silver into gold when placed upon God’s altar, the people of this country are called upon to sanctify their money by giving $35.000.000 in the name of humanity of Moses to six million famished men and women.” http://www.jrbooksonline.comHTML-docs/The%20Crucifixion%20of%20Jews%20Must%20Stop.htm

Hier wordt duidelijk dat de de holocaust waarbij zes miljoen Joden het leven zouden hebben verloren dan wel in doodsgevaar verkeerden, niet haar oorsprong heeft tijdens WW II maar vlak na het einde van WW I! Dit op zich moet op z’n minst al leiden tot het stellen van kritische vragen! Heden te dage is het echter verboden aan de holocaust die tijdens WW II plaatsgevonden zou hebben, te twijfelen laat staan dat hier ook maar enige kritische vragen over mogen worden gesteld!

Feit Nr. 5: Het is nu (via het internet & social media) bekend dat 1: circa 12 miljoen Sudeten-Duitsers op wrede wijze uit hun oorspronkelijke woongebied in Oost-Europa werden verdreven en 2: dat er nadat de Russich-Rode legers Duitsland binnengetrokken waren, die miljoenen Duitse vrouwen (zelfs kinderen en ouderen) op gruwelijke wijze hebben verkracht en daarna in vele gevallen wreed hebben vermoord. Dit alles vnl. dankzij de Joodse propagandist onder Stalin, Elyah Ehrenburg. 

Hoewel dit tegenwoordig veel minder het geval is, horen we toch nog getuigenissen van hen die de oorlog hebben overleefd en dan hebben we het over de holocaust-overlevenden. In de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw was dit veel vaker het geval. Waar we ook vandaag nog (en dit is dan toch alweer circa 72 jaar geleden dat dit gebeurde) weinig of niet over hebben gehoord, is het feit dat er dankzij de ophitsende haatpropaganda van de Russchisch-Joodse minister van Propaganda onder Josef Stalin circa 12 miljoen Sudeten-Duitsers uit hun oorspronkelijke woongebied er op wrede wijze werden verdreven waarbij er talloze dodelijke slachtoffers zijn gevallen. We horen (hoewel hier heel soms aandacht werd besteed door o.a. de Engelse zender, BBC), ook nu nog maar weinig over de miljoenen Duitse vrouwen (waaronder zelfs kinderen van zes jaar en ouden van dagen) op gruwelijke wijze werden verkracht en daarna wreed vermoord door de Russische Sovjet-legers nadat die eenmaal voet op Duitse bodem hadden gezet. En de reden dat de Sovjet-soldaten zich aan dergelijke ronduit waanzinnige misdaden te buiten gingen, was te danken aan één man: Elyah Ehrenbrurg. Via zijn opruiende en ophitsende propagandaverhalen wist hij de Russische militairen (en vnl. de Turks-Mongolen die de achterhoede van de Russische krijgsmacht vormden) zover te krijgen dat die de meest gruwelijke misdaden tegen de Duitse burgerbevolking begingen. Eherenburg’s ophitsende haatpropaganda werd onder de Russische legers verspreid via miljoenen folders en via radioluidsprekers. Nochtans moeten we ook de dag van vandaag nog aanhoren dat de holocaust wat het kwaad betreft, de enige en unieke gebeurtenis zou zijn geweest. Nu, wat schreef en verkondigde Ehrenburg nu precies over de in zijn ogen verachtelijke Duitsers? Lees maar mee:

“The Germans are not human beings. From now on the word ‘German’ is the most horrible curse. From now on, the word “German’ stikes us to the quick. We have nothing to discuss. We will not get excited. We will kill. If you have not killed at least on German a day, you have wasted that day … If you cannot kill a German with a bullet, then kill him with your bayonet. If your part of the front is quiet and there is no fighting, then kill a German in the meantime … If you have already killed a German, then kill another one. The is nothing more amusing to us than a heap of German corpses. Don’t count the days, don’t count the kilometers” (die je aflegt gedurende je opmars door het Duitse rijk). “Count only one thing: the number of Germans you have killed. Kill the Germans!..- Kill the Germans! Kill!” 

Let wel, hij had het niet slechts over de leden van de Duitse legers (wat sowieso al vreselijk zou zijn geweest), hij had het hier over de Duitse burgerbevolking in haar geheel! 

34-e1415745622442

 

Een Memorial Ter Ere van de “Geweldige Prestaties” van het Rode Sovjet-leger Tijdens WW II. 

 

In juni 2012 bracht de huidige president van de Russische Federatie, Vladimir Putin, een staatsbezoek aan Israël. Daar werd ter ere van het Rode Leger een memorial (herdenkingsmonument) onthuld, het “overwinningsmonument genaamd. De onthulling en de daarmee gepaardgaande ceromine van dit gedenkteken vond plaats in Netanya. Twee jaar daarvoor had Benjamin Netanyahu een staatbezoek aan Rusland gebracht waarbij de oprichting voor een monument ter ere van het Rode Leger door hem werd geopperd tegenover Putin. Tijdens het samenzijn van Putin en Shimon Peres (die toen nog leefde), zei de laatste dat dit een gelegenheid was om het Rode leger te danken voor haar inzet. Verder zei hij dat als het Rode Leger het “nazi-beest” niet zou hebben verslagen, het te betwijfelen zou zijn of zij (waarmee Peres op zichzelf en Putin doelde) er nog wel zouden zijn. Beiden waren het er over eens dat het Rode Leger de wereld had gered. http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Putin-Peres-unveil-Netanya-memorial-honoring-Red-Army

Het samenzijn tussen Putin en Pers moet ongetwijfeld zeer optimistisch en opgewekt zijn verlopen: Hulde aan het Rode Sovjet-leger wat Rusland (en de wereld) van een zo grote dreiging als de Nazi’s eens vormden, had bevrijd! Maar … geen woord over de gruwelijke misdaden die dit “humane Sovjet-leger” tijdens WW II in Duitsland tegen de Duitse bevolking was gepleegd; geen woord over de monsters van Joodse Bolsjewisten die voordat Hitler ten tonele zou verschijnen al miljoenen en miljoenen Russische hulpeloze slachtoffers naar de andere wereld hadden geholpen! Hoewel … tijdens een speech tegenover een Joods prominent publiek had Putin er zich eens over uitgelaten dat 80-85% van de Bolsjewisten Joden waren! https://www.youtube.com/watch?v=j6p1zxKnDeM

 

Duitse Compensatie voor Joodse Slachtoffers: Een Jarenlange Traditie. 

 

In 1952 werd er een overeenkomst tussen (West)-Duitsland en Joodse organisaties gesloten waarbij Duitsland compensatie zou verrichten aan (hoofdzakelijk) Joodse organisaties en holocaust-overlevenden dan wel hun nabestaanden. Tot nu toe (en dan schrijven we 2012) heeft Duitsland al zeventig miljard euros aan schadevergoeding via Joodse organisatie aan het uitgekeerd. En hoewel de meeste holocaust-overlevenden inmiddels zijn overleden, houdt dit maar niet op! Het is nu een jarenlange traditie geworden. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2233469/Germany-expands-compensation-Nazi-victims.html

 

Geen Compensatieregeling voor (de nabestaanden van) Duitse burgerslachtoffers & Sudeten-Duitsers

 

 Maar daarnaast … ís er ooit eens een financiële regeling tussen de Russische Federatie en Duitsland overeengekomen om eens de nabestaanden van de miljoenen Duitse burgerslachtoffers die op gruwelijke wijze door het Rode Leger zijn uitgemoord? Niet dat we weten! En de nabestaanden van de circa 12.000.000 Sudeten-Duitsers die zonder enige gewetenswroeging van huis en haard werden verdeven, hebben die dan wel hun nabestaanden al enige compensatie ontvangen? Wederom: níet dat we weten! En houdt er goed rekening mee: al de ellende die zowel tíjdens en ná WW II plaats heeft gehad, zijn eigenlijk het gevolg dat er in 1917 door de Russische Revolutie (uh, oh, correctie, Joodse Revolutie), een bende van Joodse massamoordenaars aan de macht in Rusland waren gekomen! En die kwamen daar niet per toeval aan het bewind; het waren Westers-Joodse superbankiers zoals Khun Loeb & Co en Jacob Schiff, die deze revolutie en alles aan verschrikkingen die erop zouden volgen mogelijk maakten door hun schier onuitputtelijke financiële middelen! http://www.spiegel.de/international/europe/revenge-on-ethnic-germans-czech-town-divided-over-how-to-comemmorate-1945-massacre-a-646757.html Zie ook: news.bbc.co.uk/2hi/europe/3466233.stm

 

Vergoeilijken, Verbloemen, Bagatelliseren en Verzachten. 

 

De gebeurtenissen zoals hierboven beschreven, zijn wáre feiten die niet ontkend noch verloochend kunnen worden. Nu hebben we al aangegeven dat dit alles geen (of  daar waar dit wél het geval mocht zijn, in ieder geval maar weinig) aandacht heeft gekregen in de media. Doch daar waar dit heel soms wél het geval mocht zijn, gaan Joodse organisaties en Israël-sympathisanten (zoals bijvoorbeeld de christenzionisten dit ook zo goed kunnen) over tot een bepaalde tacktiek; zij nemen dan hun toevlucht tot het vergoeilijken, verbloemen, bagatelliseren en verzachten van al het enorme kwaad wat door Joodse Bolsjewisten in het verleden is gepleegd. Het eindresultaat dat hieruit voortkomt, is dan als volgt:

“Ja, dat ís nu allemaal wel zo, het wás ook vreselijk, maar … de Joden werden door de hele geschiedenis heen al buiten hun schuld vervolgd door anti-Semitische groeperingen en regeringen, dus is het allemaal wel ergens te begríjpen.! (Of woorden van gelijke strekking.)

En … voor een klein deel hebben zij gelijk; vele Joodse medemensen zijn zoals bekend het slachtoffer geworden van de Nazi’s. En we zeggen ook niet dat Adolf Hitler, Himmler, Goering en andere top-Nazis ook geheel onschuldig zijn geweest. Maar waar het om gaat is dat het Joodse organisaties zijn die voor ons willen bepalen wat er volgens hen wél en níet zou hebben plaatgevonden gedurende WW II. En zij hebben bepaald (en doen dit nóg) dat Hitler en zijn Nationaal-Socialisten historisch gezien het ultieme kwaad zijn  geweest welke in de annalen der menselijke geschiedenis zijns gelijke niet kent. De grootschalige misdaden door Joodse Bolsjewisten werden (en worden nu nóg) door hen handig onder het tapijt der vergetelheid geschoffeld. En daar waar tegen alle verwachting tóch het een en ander door de gevestigde media en pers het grote publiek mocht bereiken, wordt dit zoals al gezegd, vergoeilijkt, verbloemd, gebagatelliseerd en verzacht. 

CommunismISJudiasmMeme-1

 

De Holodomor Gebagatelliseerd. 

 

Een goed en zuiver voorbeeld van het verbloemen van een van de masale tragedies die Joodse Bolsjewisten op hun geweten hadden, is het verbloemen en bagatelliseren van de Holodomor. Enige tijd geleden had Abraham Foxman, de directeur van de Joodse Anti-Defamation League (ADL), een bezoek gebracht aan de Oekraïnse overheid. En daarbij had hij een bepaald doel voor ogen. Dit had te maken met de Holodomor, een uithongeringstacktiek door Joodse Bolsjewisten onder leiding van Stalin om daarmee de nationale trots van de Oekraïnse bevolking mee te breken opdat die zich zou onderwerpen aan het Russisch-Joodse Rode Terreurregime in Moskou. Dat had er kennelijk geen succes mee gehad de Oekraïners hun nationale gezindheid te ontnemen door andere onderdukkingstreken dus greep die terug op een oud en beproefd middel: het gestadig uithongeren van de Oekkraïnse bevolking door een omvangrijke hongersnood te creeëren. Deze vorm van terreur heeft ertoe geleid dat er miljoenen boeren een geleidelijke doch zekere hongerdood stierven. Nu waren Foxman en zijn ADL er ook wel goed van op de hoogte wat er zich aan ellende in Oekraïne had afgespeeld. En dit had hem er uiteindelijk toe gebracht met een delegatie even langs te gaan bij de Oekraïnse regering. En Foxman (een soort van Joodse kruisvaarder die zich in zegt te zetten voor de strijd tegen álle vormen van anti-Semitisme en racisme én een vurige pleitbezorger van de half-Bolsjewistische staat, Israël) had de overheid in Oekraïne iets mee te delen: De Holodomor mocht in genen dele worden vergeleken met de holocaust! Deze twee gebeurtenissen waren daarnaast niet aan elkaar gerelateerd. De holocaust was immers (in zijn ogen althans) een tragedie die wat omvang en verschrikking betreft, haar gelijke niet had met wélke andere historische tragedie dan ook, inclusief de Holodomor! https://eastsidehunkey.wordpress.com/2014/08/12/foxman-adl-holodomor-deniers-trying-to-bully-christian-ukrainians/

Het zal duidelijk zijn dat informatie als dit niet te zien zal zijn over de TV of in de kranten. De huichelarij die er bij Foxman vanaf druipt is gewoon onvoorstelbaar! En van tijd tot tijd krijgen we te horen dat hier of daar het “anti-Semitisme” (weer maar eens!) toeneemt. En altijd zijn we weer verplicht aan te horen dat hier maar geen verklaring voor zou zijn. Of … misschien tóch wel; het zou volgens Joodse organisaties een “irrationele ziekte bij de niet-Joden zijn.” En het is dít wat we steeds weer te horen krijgen vnl. als het over Hitler en de holocaust gaat. Maar hiermee wordt de Holodomor gewoon gebagatelliseerd. Wordt dit (door wíe en wáár dan ook) door anderen gedaan met de (vermeende) holocaust, dan horen we weer eens via de liegende fake news-media dat er hier of daar weer eens “holocaust-ontkenners” aan de gang zijn (geweest.) .

Holodomor_c96c7a_6205939

funnyjunk.com

 

Wel, Vergeet het Maar. 

 

Tegenwoordig wordt er in Oekraïne ieder jaar op 27 november een deel van de Holodomor herdacht: die van 1932-1933. Nu was Shimon Peres (destijds president van Israël) in juni 2010 op staatsbezoek in Oekraíne. Voor het Oekraïnse parlement gaf hij een speech. En hij had o.a. een wijze raad voor de Oekraïners:

“Als mij gevraagd werd de Oekraïners van advies te dienen,” zo zei hij, “zou ik zeggen: vergeet de geschiedenis. De geschiedenis is helemaal niet belangrijk.” https://www.unian.ua/politics/429770-prezident-izarjilyu-radit-ukrajintsyam-zabui-svoyu-istoriyu.html

Nu is dit een Oekraïns-talige site. Het is allemaal zeer moeilijk zo niet onmogelijk te lezen. Om die reden hebben we er maar de automatische vertaalmachine in de rechterbovenbalk bijgehaald.  En zo weten we wat hij destijds heeft gezegd. Met het “vergeten van de Oekraïnse geschiedenis” heeft Peres tevens duidelijk gemaakt dat dan ook maar de Holodomor moest worden vergeten! Wat Peres destijds zelf schijnt te hebben vergeten, is zijn eigen bijdrage aan de onderdrukking van de Palestijnen. En wat hij nooit vergeten zal hebben, is de holocaust! Op woensdag 28 september is hij overleden. Onder grote belangstelling van o.a. verschillende staatshoofden (ook de Nederlandse premier, Mark Rutte, was aanwezig) werd hij gehuldigd en geprezen. https://tinthor.org/2016/10/02/shimon-peres-requiem-voor-een-joodse-massamoordenaar-hoe-wereldleiders-een-gewetenloze-moordenaar-huldigden-een-stuk-geschiedenis/

 

De Feiten voor Ogen Houden. 

 

Nu nog even terug naar Vorden en het Nederlands Auschwitz Comité. Mochten de leden van dit comité in de toekomst weer eens herrie gaan maken over wie er nu wél en wie níet een gedicht voor mag dragen tijdens de dodenherdenking en begraven Duitse militairen beslist niet mogen herdacht met de overige slachtoffers van WW II, dient men hen de hier bovenstaande feiten voor ogen te houden! Aangezien we een liegende en waarheidsverdraaiende media en pers hebben, zal dit echter niet gauw of zeer waarschijnlijk helemaal niet gebeuren! En wat Auke de Leeuw betreft, die mag zich afvragen of zijn oudoom wel wérkelijk “fout” zou zijn geweest daar hij en talloze andere Duitse militairen te strijden hadden tegen het grootste kwaad wat destijds opgekomen was en wat vlak na de oorlog ook een groot deel van Oost-Europa zou bezetten. Daarnaast blijken de grootschalige massamoorden waarvan de Duitsers verweten wordt, die in de Sovjet-Unie te hebben gepleegd, door Stalin’s eigen NKVD te zijn begaan. De massamoord op Poolse intellectuelen en militairen door de terreurpolitie van Stalin in het woud van Katyn is hier slechts een van de vele voorbeelden van. En daar waar er zich onder bepaalde onderdelen van de Duitse Wehrmacht  excessen tegen Russische soldaten voordeden, was dit bijna altijd het resultaat van de enorme massagraven die door hen werden ontdekt: hulpeloze slachtoffers van Stalin’s wrede en moorddadige beleid. En ook de getuigenissen van overlevende Russische burgers die het commando van de wehrmacht de verschrikkingen verhaalden over hun vermoorde familieleden, vrienden en kennisen; over de Holodomor; over de gedwongen onteigening van al hun graan en vee. Nee, na al hetgeen we hierboven hebben beschreven, hoeft Dirk Siebe beslist geen “foute oudoom” te zijn geweest. En het is helemaal schandalig dat het Auschwitz Comité Nederland Auke “..een nazaat van een oorlogsmisdadiger” te noemen “waarvoor geen enkel excuus te bedenken is om hem een platform te geven.” Nee, laten de leden van dit comité (en voor hetzelfde geld het CIDI) maar eens gaan kijken naar wat de Joodse Bolsjewisten destijds in Rusland en haar satellietstaten allemaal aan genocides hebben gepleegd. En nu we weten wát er zich destijds allemaal heeft voorgevallen aan verschrikkingen en gruwelen, is het eigenlijk de vraag: had het Auschwitz Comité Nederland wel een podium mogen worden aangeboden! 

images (9)

 

Ton Nuiten – Zaterdag 6 mei 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Ton Nuiten

Lees veel, zoek bepaalde dingen betreffende de geschiedenis uit. Het is voornamelijk de alternatieve geschiedenis waar ik geïnteresseerd in ben; het is een geschiedenis waarvan of nooit iets door de gevestigde ("manistream") media melding is gemaakt of waarvan er slechts "stukjes waarheid" van zijn vermeld. Hierbij werd nooit het "grotere, samenhangende beeld" van een bepaalde gebeurtenis weergegeven. Verder houdt ik mij bezig met schrijven, gitaarspel, tekenen en zoals gezegd, veel lezen!
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.