Het Christen-Zionisme, Hitler & De Joodse Nieuwe Wereldorde.

De Israëlische militaire invasie van Gaza in de winter van 2008/2009 zal velen nog wel voor de geest staan. Deze operatie, Cast Lead, zou officieel ten doel hebben gehad, de raketaanvallen vanuit Gaza die door Hamas op Israël werden afgevuurd, te stoppen. Na dit conflict werd het aantal Palestijnse slachtoffers berekend op bijna 15.00; aan Israëlische kant vielen veel minder slachtoffers. _76515602_castlead_apf624_77448567_gaza_operations_624_2009

De aantallen slachtoffer aan beide zijden zijn hier gegeven door de Israëlische mensenrechtenorganisatie, B’Tselem. 

 

http://www.habakuk.nu & Een Dubbele Moord. 

 

Het was in die tijd dat we al actief waren op http://www.habakuk.nu, een zeer pro-zionistische website. En een van de schrijvers van o.a. pro-Israëlische artikelen, was Jeroen Bol, voorzitter v an de George Whitefield Stichting. Die had in die tijd op 20 februari 2009 (tijdens het hoogtepunt van de slachting in Gaza door Israël) een artikel geschreven met de titel, Een Dubbele Moord, waarin hij een (oppervlakkige) beschrijving gaf van de tweede dictator, Josef Stalin, van de (nu voormalige) Sovjet-Unie. http://www.habakuk.nu/opimies/item/779-dubbele-moord

stalin

 

Zeer Heftig & Emotioneel. 

 

Nadat we het artikel enige malen hadden gelezen, besloot ik mijn reactie hier op tegeven; we schreven dat de top-leiders van de Sovjet-Unie Joden waren geweest inclusief Stalin zelf. De reactie van Bol liet niet lang op zich wachten; in een reeks van vijf á zes reacties liet hij zich zeer emotioneel en diep verontwaardigd uit over wat we slechts in twee á drie zinnen geschreven hadden; voornamelijk dat ik gezegd had dat Stalin zelf ook Joods zou zijn geweest. Dit is natuurlijk te begrijpen daar Stalin door Bol zelf (die een fanatieke pro-zionist is) in een niet zo gunstig daglicht werd beschreven! De reacties van Bol waren zo heftig dat zelfs enkele pro-zionistische aanhangers die ook hun mening gaven, zeer verbaasd en verrast reageerden. Later kwam Bol weer met een reactie waarin hij beweerde mij “ontmaskerd” te hebben als een “antisemiet” en als een “holocaust-ontkenner.” Ik had hem nl. verwezen naar de site http://www.jewwatch.com want daar werd beweerd dat Stalin een Joodse naam zou hebben gehad die hij echter verborgen had door een niet-Joodse aan te nemen.  Toen echter (aanvankelijk) bleek dat Stalin zelf géén Jood was, heb ik hier dan ook mijn excuses voor aangeboden.Later bleek echter dat er mensen waren die hier nog niet uit waren: de een hield vol dat Stalin geen Jood was een ander weer wel. Toch -en dit is opmerkelijk- heeft men mij enige tijd toegestaan, mijn kritische mening te ventileren over Israël (waarbij ik mijn response ook gaf op andere onderwerpen die niets met Israël te maken hadden.) Maar mijn reacties waren toch vnl gericht op Israël als er daarma weer eens een artikelen van andere pro-zionistische schrijvers over gepubliceerd werden. En dit leidde er op zijn beurt weer toe dat ik vaak in de clinch kwam met anderen die eveneens hun visie gaven. Wat hen betreft, bleven hun reacties op mij hoofdzakelijk beperkt tot “antisemiet” en iemand die “het nog niet gevonden” had (= de waarheid over Israël zoals zij die meenden te moeten zien.) Uiteindelijk heeft men mij de ban gegeven en later is deze website geheel vernieuwd en nu zijn alle vroegere reacties (ook die van mij) verdwenen.

 

Meer Inzicht & Toename van Kennis. 

 

Het zou pas later zijn dat mijn inzicht en kennis over de ware omvang van wat Bolsjewistische leiders voor jaren aan massamoorden al op hun geweten hadden! Daarvoor was mijn kennis hierover nog niet zo uitgebreid als nu het geval is; nochtans wist ik dankzij vele andere websites dat de top-leiders van het meest bloedige regime wat de wereld ooit had gekend, Joden waren! En de beheerders van die sites waren echter niet slechts “anti-Semieten” zoals vele christen-zionisten nu zeer waarschijnlijk nog denken! Het laatse commentaar van Jeroen Bol was dat de “discussie voorlopig gesloten” zou zijn waarmee hij aangaf dat het laatste woord hierover nog niet was gezegd ofwel: hij zou er nog wel op terugkomen! De kennis die ik vervolgens opgedaan had over de Russische (eigenlijk Joodse) Revolutie, deelde ik op habakuk.nu. Maar ook andere feiten deelde ik mee zoals de wijze waarop Christenen in Israël worden behandeld tijdens openbare processies waarbij die o.a. bespuwd en zwaar beledigd en gekleineerd werden en de video-clip op youtube waar een Joods meisje een teddybeer kruisigt om zo haar afkeer van het Christendom te tonen; TV-presentators in Israël die de spot drijven met Maria en vele andere vergelijkbare zaken. Jeroen Bol echter, die zoals gezegd nog terug zou komen op de discussie, heeft echter niets meer van zich laten horen (uitgezonderd enkele schaarse reacties die hij gaf op bepaalde artikelen op de site.) Dan vroeg ik of hij deze of gene site had bezocht. Resultaat: geen enkel teken van leven! De man die het digitale voorportaal van habakuk.nu binnen was komen daveren en mij in zeer emotionele en verontwaardige termen uitgemaakt had voor “antisemiet”, liet niets meer van zich horen! Maar Jeroen Bol heeft in ieder geval onbewust het volgende aangetoond: er is weliswaar vrijheid van onderzoek waarbij álles kritisch onderzocht mag worden, maar daar waar het de holocaust aangaat, wordt het ons zeer moeilijk -zoniet onmogelijk- gemaakt!

 

De Holocaust.  

 

We zullen later een stuk geschiedenis bespreken waar door de MSM&P (Mainstream Media & Pers) tot nu toe nooit aandacht is gegeven. De ouderen onder ons zullen het zich nog kunnen herinneren; het waren vnl de jaren ’60 en ’70 dat we talloze publicaties zagen verschijnen over de holocaust, de moord op 6.000.000 Joden door Hitler en de Nazi’s. Boeken, tijdschriften, getuigenissen van holocaust-overlevenden over de televisie en via krantenartikelen. Vervolgens kwamen er ook de Hitler-biografen met hun boeken zoals (maar zeer zeker niet beperkt tot) Hitler Legende, Mythe, Werkelijkheid, van Werner Maser (B.V. Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam 1985 (tweede druk), Adolf Hitler, Het einde van een mythe (A.W. Bruna & Zoon, 1977). Hoewel zij over bepaalde details betreffende Hitler, zijn opmars naar de macht in Duitsland, zijn heerschappij en zijn uiteindelijke ondergang verschillen, zijn deze en alle overige Hitler-biografen het over één ding eens: Hitler was het vreselijkste monster wat ooit geleefd had! In 1970 kwam destijds ter gelegenheid van 25 jaar bevrijding, hier in Nederland het eerste nummer uit van Bericht van de Tweede Wereldoorlog waarin niet slechts de geschiedenis van Hitler, zijn ‘Dritte Reich’ maar ook de gevechtshandelingen van de Italiaanse en Jpanse legers werden gedocumenteerd. Deze eerste uitgave bleek het begin te zijn van een wekelijkse uitgave die gedurende circa drie en een half jaar uit zou worden gegeven. En ook hier werd natuurlijk aandacht gegeven aan de holocaust. En geleidelijk aan werd de holocaust (waarvan beweerd werd dat die wat omvang en verschrikking betreft, enig en uniek zou zijn), naar het centrum van de menselijke geschiedenis verschoven en zou het beginpunt  worden van waaruit alle toekomstige kritiek op Israël gehekeld zou worden….

 

Van Duitse Bloede. 

 

Nu was het zo dat mijn moeder zaliger zelf van Duitse afkomst was. Ondanks dat zij mij met boeken en tijdschriften over de Tweede Wereldoorlog zag, zei ze er nooit iets van; zelf sprak zij, die zelf de ellende van de oorlog persoonlijk had meegemaakt, hier niet (of nauwelijks) over. Maar een van die zeldzame momenten dat zij dit wél deed, had zij mij o.a. het volgende te zeggen:

“Hitler wilde de Joden slechts wéghebben.” 

Wát zij mij duidelijk wilde maken was dat Hitler nooit de intentie had om de Joden te vernietigen maar om hen Duitsland uit te krijgen! Dit verbaasde mij wel enigszins daar in de literatuur die ik over de holocaust gelezen had, juist het tegendeel beweerd werd; en degenen die deze literatuur samengesteld hadden, waren eigenlijk toch niet de eersten de besten: professors, academici etc. Tevens was ik er als jonge tiener destijds niet van op de hoogte dat als iemand in het openbaar zei dat de holocaust niet plaatsgevonden zou hebben (of die minimaliseerde), heftige reacties kon verwachten. Verder vertelde moeder o.a. over de smeltende asfaltwegen in Duitsland die tijdens de massale en omvangrijke vuurbombardementen van Duitse steden en dorpen door de Geallieerden in heet vloeibaar pek waren veranderd; mensen -gewone burgers die op de vlucht waren- kwamen in deze vloeibare massa terecht, kwamen vast te zitten, waarna die brandend en krijsend van ellende een afschuwelijke dood stierven. In die tijd was er echter nog geen internet en verder was het ongepast om uitgebreid over het vreselijke leed te spreken wat de Geallieerden de Duitse bevolking hadden aangedaan daar de holocaust nog levendig in ieders geheugen lag. En als er al over gesproken werd, was het altijd met een beschuldigende vinger naar de Duitse bevolking toe met de reactie dat zíj het was die voor Hitler gekozen had. Maar wat de holocaust betreft, later, na nader onderzoek, bleek dat ook hier veel van af te dingen was! In zijn boek beschrijft Don Heddesheimer nl. de geldinzamelingscampagnes die  in 1919 en de daaropvolgende de jaren ’20 v.d. vorige eeuw gehouden werden om er zes miljoen Joden in Oost-Europese landen mee te helpen; die zouden zich er in erbarmelijke omstandigheden bevinden vanwege de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog!

 

Book-Cover-Don-Heddesheimer-The-First-Holocaust-300

Dit is het boek van John Heddesheimer. Hierin beschrijft hij dat er al over een “holocaust” gesproken werd in o.a. 1919!

 

 

 

006-american-hebrew

In dit bericht van de hand van toen voormalig gouverneur van de staat New York, Martin H. Glynn in het Amerikaans-Joodse blad, The Amerivan Hebrew, van 31 oktober 1919, is te lezen dat er in die tijd sprake zou zijn van zes miljoen Joden in Oost-Europa die zwaar te lijden hadden vanwege de gevolgen van WW I; het getal, “zes miljoen” word  hier herhaalde malen genoemd. 

Heddesheimer schrijft weliswaar dat de “zes miloen” al enige tijd vóór de holocaust werd genoemd; in werkelijkheid werd er al over zes miljoen in ellende verkerende Joden gesproken in  1902 en de jaren daarna! snips.home.xs4all.nl/snips/archief/html/revolt/010.html

 

 

Een Joodse Nieuwe Wereldorde.

 

Later verdween datgene wat mijn moeder me tijdens een van die zeldzame momenten over de oorlog had verteld, uit mijn gedachten; ik was nog jong en begreep de ernst van dit alles niet zo. Het zou pas vele jaren later zijn (en toen waren mijn beide lieve ouders al overleden) dat er nog een ándere kant was aan wat tot dan toe “het bloedigste wereldconflict” werd genoemd. En dat begon ik te zien nadat ook ik de beschikking over toegang tot het internet had gekregen. Ik ontdekte dat de Duitse bevolking van destijds Adolf Hiter niet zonder reden had gekozen. Dat de meerderheid van de bevolking destijds voor Hitler koos, was niets anders dan een reactie op de wereldwijde dreiging van het Communisme waarvan Karl Marx (Mordechai), een Jood, de grondlegger ervan was en waarvan Vladimir Lenin (eveneens Joods) er de eerste Sovjet-dictator zou zijn! Lenin had al aangekondigd dat wanneer hij en de overigen van het Sovjet-regime (eveneens Joden) eenmaal vast in het zadel zouden zitten, hij de Communistische Revolutie die in oktober 1917 met succes door hen gepleegd was, ook zouden exporteren naar het buitenland! En vanaf 1918 tot en met 1932 was Duitsland het toneel van massale stakingen, opstanden en straatgevechten, uitgelokt door Joodse revolutionairen die hun instructies kregen vanuit Moskou. Op deze wijze moest Duitsland (wat al zoveel te lijden had van het ronduit schandalige en wrede Verdrag van Versailles) rijp worden gemaakt voor een communistische machtsovername. Hitler wist dit echter te voorkomen; na fikse maatregelen te hebben genomen, verwijderde hij de dreiging uit Duitsland. En wat we in geen enkel officieel naslagwerk of geschiedenisboek zullen lezen, is dit: De communistische revolutie was een poging om een Joodse Nieuwe Wereldorde op te zetten via wreed massaal geweld, massamoorden, grootschalig verderf en dood! En deze revolutie was gefinancieerd door o.a. Jacob Schiff, een Amerikaans-Joodse miljardair, en Joodse top-bankiers zoals Kuhn Loeb & Co en de Rothschilds. Om die reden is dan ook de bekende slogan onzinnig, “Als er geen Hitler zou zijn geweest, hadden we ook geen Tweede Wereldoorlog gehad en was ons dit alles bespaard gebleven.” Deze leus moet worden beantwoord met de volgende vraag: Als er geen Hitler was geweest, wat zouden we dán hebben gehad? Antwoord: Een Europese Sovjet-republiek o.l.v. Josef Stalin, de opvolger van Lenin! Ook hier zouden dan talloze Nederlanders, Fransen, Britten, Duitsers en Belgen wéggevoerd zijn naar de Gulags, de Russische dodenkampen! Om dit alles eens samen te vatten: Zowel de Joodse miljardaires en de Bolsjewistische Joden waren in die tijd van plan, een Joodse Wereldorde te stichten en Rusland zou daarvan het begin van deze onderneming zijn! 

vladimir-lenin-genocide

 

Enkele Onthullende Uitspraken. 

 

We zullen nu enkele onthullende verklaringen geven over de Communistische Revolutie en de uitvoerders hiervan:

Out of 388 members of the new Russian government, only16 happened to be Russians. One was an American black. All the rest,371, were Jews. Of these 371 Bolshevik leaders, no less than 256 of them, were from the Lower East Side of New York.  (Getuigenis, afgelegd voor de Amerikaanse Senaat door de Methodisten-prediker, George E Simmons, en van 1907-1918 hoofd van Escopaalse kerk te Petrograd; hij was getuige van de onrust van voor de revolutie en de revolutie zelf.)

The Bolsheviki have employed every form of cruelty it is possible to device and gloat over the sufferings of their victims. The movement is run almost excclusively by Jews. Nearly every commissar is a Jew and nearly all of them speak English, most of them with an American accent. (Henry Pearson in “The Nineteenth Century and After” (London, November 1923, blz. 695)

Jews predominate in local government; ant-Jewish feelings growing among population which tend to regard the oncoming Germans as deliverers. (De Amerikaanse Consul in een telegram aan het Amerikaans Staatsdepartement vanuit Moskou op 2 mei 1918)

The Bolshevist government is and has been since its beginning guided and controlled by Russian Jews of the greasiest type…. (Kapitein Montgomery Schuylen aan het Amerikaans Staatsdepartement in een telegram vanuit het hoofdkwartier van de Amerikaanse Expeditie-strijdkrachten op 1 maart 1918)

Fifty per cent of Soviet government in each town consists of Jews of the worst type. (Consul Caldwell in een telegram aan het Amerikaans Staatsdepartement vanuit Vladivostok op 5 juli 1918)

 

Joodse Bronnen. 

 

The Bolshevist officials of Russia are Jews. The Russian Revolution with all its ghastly horrors was a Jewish movement. (The Jewish Chronicle van 22 september 1922)

Marxism is the modern form of Jewish prophecy. (Reinhold Niebur tijdens een speech voor het Jewish Institute of Religion op 3 oktober 1934)

The Bolshevist Revolution was was largely the outcome of Jewish idealism. (The American Hebrew, 10 september 1920)

Some call it Marxism – I call it Judaism. (Rabbijn Stephen S. Wise in “The American Bulletin” van 5 mei 1935)*

 

Een Duitse Bron. 

 

“Never forget that the rulers of present-day Russia are common blood-stained criminals; that they are the scum of humanity which, favoured by circumstances, overran a great state in a tragic hour, slaughtered and wiped out thousands of her leading intelligentsia in wild blood lust, and now for almost ten years have been carrying on the most cruel and tyrannical regime of all time. Furthermore, do not forget that these rulers belong to a race which combines, in a rare mixture, bestial cruelty, and an inconceivable gift for lying, and which today more as ever is conscious of a mission to impose its bloody oppression on the whole world. Do not forget that the international Jew who completely dominates Russia today regards Germany ,not as an ally, but as a state destined to the same fate.” (Adolf Hitler, Mein Kampf (1924) vetdruk toegevoegd)  

 

Josef Stalin: De Man Achter de Mythe.

 

Of Josef Stalin nu wél of niet van Joodse bloede was, doet aan de ernst van de zaak niet af; het is in ieder geval een vaststaand feit dat achter hem machtige en invloedrijke Joden stonden en die elke stap die hij nam, scherp en nauwgezet in de gaten hielden!. Die presenteerden Stalin naar de buitenwereld toe als de enige en onbetwiste dictator van de Sovjet-Unie. Nu had hij wel een mate van macht, maar die zou hij uiteindelijk trachten te gebruiken tegen de Joden die de wáre machthebbers in Rusland waren. En dat zou leiden tot zijn ondergang via het zgn. Dokterscomplot! Het officiele verhaal er achter is dat Stalin paranoia was en op het laatst overal “spoken zag.” Tenslotte werd hij zó achterdochtig dat hij werkelijk meende dat zijn Joodse artsen hem wilden vermoorden. Het ware verhaal is echter dat Stalin al enkele malen had laten blijken er niet langer van gediend te zijn, de marionet van zijn Joodse overheersers te zijn. Maar toen de Joden die zich achter de dictator verborgen hieldent dit merkten, besloten zij Stalin eerst in rang te verlagen (terwijl hij voor de buitenwereld steeds door hen gehandhaafd werd als de “onbetwiste heerser” van de Sovjet-Unie terwij zijzelf buiten beeld bleven.) Maar Stalin behield wél de macht over de inlichtingendiensten; zo liet hij Beria, het hoofd van de inlichtingendiensten, heimelijk een lijst opstellen met de namen van alle Joden. Zijn plan: Alle Joden in de Sovjet-Unie op laten pakken en naar de Gulags deporteren opdat hijzelf wérkelijk de enige heerser zou zijn! En dat niet alleen; hij zou dan ook een speech voor de radio houden, gericht tot tot de gehele Sovjet-bevolking. Hij zou het bekendmaken, wíe er zo verantwoordelijk waren geweest voor haar lijden en onderdrukking (waarbij hij natuurlijk zijn eigen rol als massamoordenaar zou verhullen.) En zo geschiedde het dat er in 1952/1953 een plan op de tekentafels lag wat de ondergang en vernietiging van alle Russische Joden inhield. Als Stalin in zijn opzet zou zijn geslaagd, dan zouden er miljoenen Joden op wrede wijze om het leven zijn gebracht! Maar de Joden waren hem voor; en toen die ontdekten waar hij heimelijk mee bezig was geweest, hebben zij Stalin vermoord, hetzij door een giftige injectie hetzij door gif in zijn maaltijd te doen. De oorzaak van zijn dood werd naar buiten gebracht als een “beroerte” terwijl het Dokterscomplot afgedaan werd als een van Stalin’s paranoia hersenspinsels.

is (1)

Josef Stalin: de man die zelf een massamoordenaar was, werd uiteindelijk door zijn eigen Joodse meesters vermoord!

 

De Holodomor. 

 

Een der gruwelijke massamoorden die door Stalin en zijn Joodse overheersers gepleegd werd, was een bewust gecreeërd massale hongersnood, de Holodomor genaamd. Hierbij werden miljoenen Russen tot een lagzame en kwellende hongersdood veroordeeld. Vladimir Lenin had al eerder een omvangrijke hongersnood weten te creeërn. In tegenstelling met de holocaust, heeft de MSM&P hier later nooit enige aandacht meer aan gegeven en is die niet langer in de herinnering gebleven! Toch bereikte het nieuws over deze omvangrijke catastrofe in vroeger dagen waar Stalin verantwoordelijk voor was, eens het Westen; het was de journalist, Gareth Jones, die destijds voor de Evening Post werkte die deze tragedie aan de wereld bekend had gemaakt. http://www.garethjones.org/overview/exposure.htm  Voor een schat aan informatie over deze catastrofe en andere onderwerpen die met het Joodse Bolsjewisme te maken hebben,  verwijzen we naar holodomorinfo.com

 

the-real-holocaust

In november 1989 begon het Sovjet-rijk af te brokkelen. De desintigratie werd nog bespoedigd door vele vele Oost-Europeanen die meenden nu de Berlijnse Muur geen belemmering meer zou vormen tussen Oost en West,  dat hen een beter leven wachtte. En de jaren ’90 daarop bleken jaren van onthulling te zijn; voor de eerste maal werd een klein deel van de tot dan toe hermetisch gesloten Sovjet-archieven aan het publiek ter beschikking gesteld. Onder de geïnteresseerden bevonden zich ook  de Zweedse schrijver, Jüri Lina, die het boek, Under the Sign of the Scorpion: The Rise and Fall of the Soviet Empire (Referent Publishing Stockholm) 1998, geschreven heeft.Het bevat veel gegevens over de Illuminaten, dat de eerste Jezuïeten Joden waren; verder geeft hij ons een blik achter de schermen en laat aan de hand van documentatie zien dat Marx en vele andere Joden Vrijmetselaars waren. In het laatse gedeelte van zijn boek beschrijft Lina de Europese Unie als een “opvolger” van de nu defuncte Sovjet-Unie.

31g1lhVDyqL._BO1,204,203,200_

 

Tenslotte: Palestina. 

 

 

Op 14 mei 1948 werd Israël als staat uitgeroepen door David Ben-Gurion, die er ook de eerste minister-president van werd. Officieel heet het dat de Joden die er terugkeerden, een leeg, onbewoond en verlaten land hadden aangetroffen wat zij zelf na dit bewerkt te hebben, in een bloeiende oase in de woestijn wisten te veranderen. De Arabische leiders en de Palestijnen (waarvan de laatsten altijd “elders” gewoond zouden hebben(!), werden bij het zien van de drukke bezigheden van de Joden zéér jaloers. De Arabieren besloten hunlegers bij elkaar te halen om daarmee de Joden weer uit het land te drijven om vervolgens hun intussen vruchtbaar gemaakte land weer in bezit te nemen. Helaas voor de Arabieren en Palestijnen nam de zaak een ándere wending; de Arabieren leden de nederlaag (ondanks dat zij in de numerieke meerderheid verkeerden) en de Palestijnen kwamen in vluchtelingenkampen terecht. Althans, dat is de officiele versie waar ook de christen-zionisten van habakuk mee wegliepen. Ook voor hen -en dit is het nog steeds!- was dit niets anders dan een wonder Gods! De wáre toedracht was echter geheel ánders: Joodse terroristische gewapende eenheden hebben met hevig geweld tenslotte 800.000 á een miljoen hulpeloze Palestijnen weten te verdrijven, hun dorpen venietigd en er later Israëlische steden op de ruïnes gebouwd! De overlevenden onder de Palestijnen die niet zoals de rest door de door de Israëli’s gepleegde Palestijnse holocaust vernietigd waren, kwamen in armzalige VN-vluchtelingenkampen terecht, zónder recht op terugkeer naar hun geboortegrond! In tegenstelling hiermee kan elke Jood, waar die zich ook ter wereld bevindt, zonder problemen naar Israël terugkeren, ook als hij daarvoor nog nooit is geweest! Het is de moedige Joodse historicus, Ilan Pappe, geweest die in 2006 publiceerde onder de titel, The Ethnic Cleansing of Palestine, waarin hij niet slechts de gruwelen beschrijft die Joodse eenheden er onder de Palestijnse bevolking hebben aangericht maar ook nog eens afrekent met de mythe van een “leeg en verlaten land” voordat de Joden er kwamen!

z0484

Later is het ook o.a. in de Nederlandse taal verschenen (zie boven.) Dat Palestina beslist geen “leeg en onbewoond land” was wees de Balfour Declaration al uit.

9617591

(een deel van de verklaring leest als volgt: “….it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine…”)

 

 

David Ben-Gurion: Een Bolsjewistische Jood

 

 

Het is tevens een feit dat David Ben-Gurion een Joodse Bolsjewist was! Het was hij die ooit eens de woorden, “I am in favor of Bolshevism” zei. Het is hij die het meesterbrein achter het Plan Dalet (Plan D) was: de grootschalige genocide tegen de Palestijnen. Hier is een uitspraak van dit “uitverkoren lid van het meesterras”:

We must expel the Arabs and take their place and if we have to use force, to guarantee our own right to settle in those places – then we have force to our disposal.  (David Ben-Gurion, 1937)

Ja, u leest het goed; in 1937 was Hitler in Duitsland al enige jaren aan de macht maar werd er nog niet over een holocaust gesproken. Die zou naar verluidt besproken zijn tijdens de Wansee Conferentie, waarvan de notulen en documenten achteraf even vals bleken te zijn als vals geld waarvan het watermerk ontbreekt! Maar Ben-Gurion sprak al wél over de toekomstige zuivering van Arabieren! En Joseph Weitz, hoofd van het Jewish Agency’s Colonization Department, wist in 1940 al de volgende woorden met volle overtuiging neer te schrijven:

Between ourselves, it must be clear that there is no room for both peoples together in this country. (Palestina) We shall not achieve our goal if the Arabs are in this small country. There is no other way than to get rid of all of them. Not one village not one tribe should be left. 

En vele, vele jaren later zou Menachem Begin die van 1977 tot 1983 Premier van Israël was, het volgende verkondigen:

Our race is the Master Race. We Jews are divine gods on this planet. We are as different from the inferior races as they are from insects. In fact, compared to our race, other races are beasts and animals, cattle at best. Other races are considered as human excrement. Our destiny is to rule over the inferior races. Our earthly kingdom will be ruled by our leader with a rod of iron. The masses will lick our feet and serve us as our slaves. 

Dit was ook de opvatting van de in 2013 overleden opper-rabbijn van Israël en stichter van de Shas-partij, Ovadia Josef; Volgens hem waren de goyim (kleinerende term voor “heidenen = niet-Joden, eigenlijk, vee) uitsluitend door God geschapen om het Joodse volk te dienen waarmee hij hen als “pakezels” vergeleek; lastdieren die dag in dag uit voor het Joodse Meesterras zwoegen terwijl de gepersonificeerde goden zelf in alle rust en van alle gemakken voorzien, zouden leven. Josef was trouwens ook bij wijze van spreken kind aan huis bij de huidige Premier, Benjamin Netanyahu, en die zal zeer zeker geweten hebben wat voor een nobel en goddelijk karakter Josef heeft gehad en vnl daar hijzelf op de hoogste trede van de Jakobsladder van de maatschappij meent te staan! http://www.infiniteunknown.net/tag/ovadia-yosef/ En de Palestijnen wenste hij van de aarde verwijderd te zien. Vandaag de dag is Gaza al voor lange tijd een openlucht-Gulag, een kamp zoals de vroegere Sovjets er zo vele haden. Hier werden en worden de vreselijke omstandigheden zoals die tijdens het beruchte Sovjet-tijdperk in de duizenden Gulags  waren, op ietwat kleinere schaal herhaald. De Joodse Nieuwe Wereldorde werd in het verleden afgeremd door Hitler en zijn Nationaal-Socialistische regering. Duitsland heeft met allen die samen het Bolsjewisme bestreden hadden, hier een enorme prijs voor moeten betalen: zware en wrede vuurbombardementen, de massale slachtpartijen in Duitsland door zowel de Oosterse als Westerse Geallieerden En nu wordt het Bolsewistische kleine imperium, Israël geheten, geboycot. Ook de Russische Federatie onder Vladimir Putin die Rusland nadat het het communistisch-Joodse bewind afgeworpen had weer hersteld heeft en nu weer bezig is een christelijke natie te worden en BRICS, een verbond van verschillende landen zoals Iran, Brazilië en enkele andere landen o.l.v. Rusland die niet voor de Joodse Wereldorde willen buigen (vandaar al die anti-Russische wereldwijde propaganda!), geven aanleiding tot hoop. Mochten zij de enorme druk die uitgaat van de Verenigde Staten en de Europese Unie (NATO) die alle in de hoogste regionen door Bolsjewistisch-zionistische Joden o.l.v. het huis Rothschild geregeerd worden, uiteindelijk niet kunnen weerstaan, dan zal de “profetie” van Begin, Josef en vele andere hoge Joods-zionistische leiders bewaarheid worden. Datgene wat er destijds tijdens de Joodse Sovjet-heerschappij plaatsgehad heeft en wat nu in Gaza al voor vele jaren in Gaza gebeurt, zal dan werkelijkheid voor de gehele wereld worden.

9617517

Om die reden zou het eens goed zijn voor Jeroen Bol, Dirk van Genderen, Jan van Barneveld, Feike ter Velde en vele, vele andere christen-zionisten die Israël en het Joodse volk een warm hart toedragen (en dit is uiteraard ook van toepassing op alle politici ter wereld die met de “Israël heeft het recht zich te verdedigen”-slogan komen als Israël in Gaza weer eens een enorme slachtpartij onder de hulpeloze Palestijnen aanricht), eens de duistere geschiedenis van Israël door de eeuwen heen eens gaan onderzoeken; het zullen immers ook hún kinderen dan wel kleinkinderen zijn die dan onder de wrede gelaarsde hiel van de Nieuwe Joodse Wereldorde zullen zuchten met de gedachte: “hier hebben mijn (groot)ouders aan meegewerkt met hun valse christen-zionistische doctrines.” Gaza zal dan blijken een voorbode, een waarschuwing te zijn geweest.

(* Dat rabbijn Wise het Marxisme op één lijn stelde met het Judaïsme, zou voor sommigen verwarrend kunnen zijn; zij zouden denken dat Wise het Marxisme op één lijn stelde met het Oude Testament (het eerste deel van de Bijbel.) Vele Christenen menen dat er binnen het orthodoxe Jodendom voornamelijk zoniet alleen het Oude Testament wordt gelezen. Maar dit is echter beslist niet zo! Die wordt er natuurlijk wel gelezen maar dan door de lens van de Talmud. Het is echter dit laatste werk wat er het hoogste en onbetwiste gezag heeft. Wát Wise duidelijk wilde maken was dat het Marxisme eigenlijk het Talmudisme was; de Talmud is ook vandaag de dag net zoals dat voor Wise in zijn dagen was, de dagelijkse gids voor de praktiserende Talmudische Jood. Niet het Oude Testament werd na de Joods-Bolsjewistische staatsgreep in Rusland in praktijk gebracht; het was de Talmud die er volkomen werd toegepast, wat zou leiden tot vele miljoenen aan Russische doden! Vandaag de dag wordt die toegepast door het Israëlische leger tegen de Palestijnen, wat ook de vele door dit leger gepleegde wreedheden tegen hen verklaart.)

Ton Nuiten – zondag 3 januari 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Ton Nuiten

Lees veel, zoek bepaalde dingen betreffende de geschiedenis uit. Het is voornamelijk de alternatieve geschiedenis waar ik geïnteresseerd in ben; het is een geschiedenis waarvan of nooit iets door de gevestigde ("manistream") media melding is gemaakt of waarvan er slechts "stukjes waarheid" van zijn vermeld. Hierbij werd nooit het "grotere, samenhangende beeld" van een bepaalde gebeurtenis weergegeven. Verder houdt ik mij bezig met schrijven, gitaarspel, tekenen en zoals gezegd, veel lezen!
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.